Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

​Wethouder jaagt de kleine ondernemer het dorp uit!

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is door wethouder de Graad het parkeerbeleidsplan 2021-2024, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad constateert dat het plan op meerdere punten niet voldoet, waaronder de faciliteiten voor elektrisch aangedreven voertuigen. 

Partij Westvoorne stelt dat door dit nieuwe beleid van de wethouder, kleine ondernemers die starten met hun bedrijf of van functie veranderen (bijvoorbeeld van showroom naar ijswinkel) deze ondernemers fors moeten betalen voor parkeervoorzieningen in de dorpskernen.

Door middel van een amendement heeft Partij Westvoorne verzocht om kleine ondernemers te ondersteunen tot een maximum van 2 parkeerplaatsen.

Wethouder de Graad is van mening dat dergelijke situaties niet in beleid hoeft te worden opgenomen en dat er per kleine ondernemer "maatwerk" kan worden toegepast.

Voor Partij Westvoorne geeft dit ruimte voor willekeur en clientelisme waar de kleine ondernemer de dupe van wordt. Geen beleid is geen richting, kader, regelgeving of houvast.

Waar de Provincie Zuid Holland bijzondere aandacht heeft voor het behouden van winkels en voorzieningen in (kleine) kernen, daarnaast ook investeert in de vitaliteit van kernen staat dit parkeerbeleidsplan feitelijk haaks op de beoogde doelen van de provincie. Ook in de dorpsvisie is door de inwoners aandacht gevraagd voor het winkelbestand en om de kernen vitaal en aantrekkelijk te houden.

De wethouder en gemeenteraad vinden bovenstaande argumenten niet van belang en hebben de voorgestelde aanpassing van Partij Westvoorne afgewezen.

Omdat de kleine ondernemers met het nieuwe parkeerbeleidsplan op forse kosten worden gejaagd, het nieuwe beleid niet uitdaagt om je als starter of kleine ondernemer te vestigen en de raad de input van de inwoners - op basis van de dorpsvisie - niet respecteert, kan Partij Westvoorne niet instemmen met het parkeerbeleidsplan 2021-2024.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/