Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Waarom is bouwen buiten de BSD toegestaan?

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Datum vraagstelling 4 februari 2021

Vraagsteller
D. van Orselen (Partij Westvoorne)

Vraag
Vanuit de contour bestaand stads- en dorpsgebied Rockanje valt (een deel van) fase1 en fase2 landgoed Drenkeling buiten de BSD.
Kunt u aangeven op basis van welke argumenten en feitelijkheden bouwen in dit gebied buiten de BSD is toegestaan?

Portefeuillehouder
H.A. de Graad

Sector/Team
GG / VROM
Datum beantwoording 15 februari 2021

Antwoord
Het ontwikkelgebied ligt voor een deel binnen de bestaande stads- en dorpscontour (BSD) in het provinciaal beleid. In het Programma Ruimte is op een kaart 'woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen' (ook wel genoemd: '3 ha kaart') aangegeven de nog te ontwikkelen woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Over deze ontwikkelingen heeft de provincie aangegeven in principe geen bezwaar te hebben. Drenkeling is één van deze locaties.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/