Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over maximaal 3 windmolens Oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

31 augustus 2019

D. van Orselen

Geacht college

Situatie
Op 11 juli 2019 heeft u de raad geïnformeerd ten aanzien van de plaatsing van 9 MW windenergie. U heeft dit eerder vertaald in het plaatsen van maximaal 3 windmolens aan de noordzijde van het Oostvoornse meer.

1. Kunt u aangeven of de plaatsing van 3 windmolens haalbaar is?
2. Heeft u medewerking van de grondeigenaren om tot plaatsing over te gaan?
3. Kunt u bevestigen dat er maximaal en niet meer dan 3 windmolens geplaatst worden?
4. Wat is de planning?
5. Is deze planning afgestemd en goedgekeurd door de provincie?
6. Kunt u inzage geven, zowel inhoudelijk als procesmatig, over de communicatie met alle betrokkenen?


Antwoord:

L. van der Pol

GG/VROM
12 september 2019

Antwoord:

1. Dit wordt op moment onderzocht door Adviesbureau Bosch en van Rijn. Dit haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting eind oktober gereed. Na afronding van dit onderzoek zullen de bevindingen met uw raad worden gedeeld.

2. De gemeente staat hierover in contact met de grondeigenaren maar het verkrijgen van medewerking voor de daadwerkelijke plaatsing van windturbines ligt bij de toekomstige ontwikkelaar. De gemeente gaat hier zelf geen windmolens plaatsen.

3. Het aantal windmolens dat wordt gerealiseerd is afhankelijk van wat er volgens het haalbaarheidsonderzoek binnen de in het ruimtelijk beleid van de provincie vastgelegde locatie mogelijk is en de voorkeur van de toekomstige ontwikkelaar. Het is echter binnen deze locatie niet waarschijnlijk dat er meer dan drie windturbines kunnen worden gerealiseerd.

4. Voor een nauwkeurige planning is het in deze fase nog te vroeg. De verwachting is dat de windturbines voor eind 2023 kunnen worden gerealiseerd.

5. Ja, hierover is contact met de Provincie. Dit gebeurt in het kader van de realisatie windenergie Rotterdamse Regio. Er is daar sprake van afstemming en overleg en niet zo zeer van formele goedkeuring. In dit kader wordt over velenging van het huidige convenant voor realisatie windenergie Rotterdamse Regio. Dit loopt in 2020 af, maar er is voorgesteld om dit met de huidige opgave te verlengen naar 2025.

6. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek komt er meer duidelijkheid over het vervolg van het proces en de daarbij behorende communicatie. De gemeente neemt hierin de regie en zal zorgdragen dat alle betrokkenen tijdig worden geïnformeerd en geconsulteerd. Betrokkenheid en participatie bij dit soort projecten is zeer groot belang en de gemeente zal er zich voor inzetten dat hier op open en toegankelijke manier aan wordt gewerkt.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/