Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over impact Westvoorne n.a.v. renovatie Heinenoordtunnel

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

 29 oktober 2018

Vraagsteller D. van Orselen (PW)

Vraag 
De verwachting is dat in de periode 2023 tot en met 2024 renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in de Heinenoordtunnel.
De werkzaamheden zorgen voor vertragingen en afsluitingen van wegdelen of trajecten waardoor de bereikbaarheid onder druk staat en gebruikers van de infrastructuur andere mogelijkheden gaan zoeken.
Rijkswaterstaat stelt samen met de betrokken gemeenten, het havenbedrijf en provincie een bereikbaarheidsplan op.

Daarnaast is er een enquete beschikbaar gesteld om input te leveren aan dit plan. Graag zou Partij Westvoorne een reactie willen ontvangen op onderstaande vragen :

- Op welke wijze is de gemeente Westvoorne betrokken bij dit bereikbaarheidsplan;

- Wanneer en op welke wijze volgt bekendmaking van het onderzoek bij alle belanghebbenden;

- Hoe voorkomt de gemeente dat de infrastructuur van en naar en specifiek over de Westvoorneweg ingezet gaat worden als alternatief voor (vracht-)verkeer;

- Op welke wijze worden belanghebbenden , namelijk alle burgers van de omliggende kernen, betrokken en geinformeerd;

- Indien de Westvoorneweg als alternatief wordt gezien, welke maatregelen worden dan getroffen om de veiligheid op diverse (knel-) punten te borgen. Bijvoorbeeld rotondes, fiets oversteekplaatsen, oversteek en kruisingen over de gehele westvoorne weg, fietsverkeer van schoolgaande kinderen van en naar brielle, etc,

- Op welke wijze is er rekening gehouden met de westvoorneweg en de weg langs hartelkanaal als escape route bij bijzondere omstandigheden;

- Op welke wijze wordt er rekening gehouden met de omliggende omgeving en inwoners indien de route ook ingezet gaat worden voor gevaarlijke stoffen;

- Indien de Westvoorneweg als alternatief voor langere tijd ingezet gaat worden, welke mitigerende maatregelen worden aangebracht , bijvoorbeeld extra voorzieningen voor brandweer, ambulance, politie, handhaving, etc.


Portefeuillehouder M. Roza-de Pijper

Datum beantwoording
19 november 2018

Antwoord 

1. De gemeente Westvoorne is betrokken via het afstemmingsoverleg Bereik.

2. Via de website van Rijkswaterstaat (RWS.nl) zijn alle gegevens van het project tot nu toe beschikbaar gesteld onder "Renovatie Heinenoordtunnel". Hier kunnen mensen/belanghebbenden zich aanmelden voor het digitaal klantenpanel zodat zij rechtstreeks mee kunnen denken.

3. Het onderzoek wordt ook via de website van Rijkswaterstaat openbaar beschikbaar gesteld. Hierover zal RWS nader openbaar communiceren.

4. De aangegeven omleidingsroutes lopen via de A16 en de N57. De Westvoorneweg maakt geen deel uit van de officiële omleidingsroutes.

5. De Westvoorneweg is ook geen onderdeel van een vastgestelde escaperoute bij bijzondere omstandigheden.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/