Daan van Orselen
Menu
Fontgrootte: +

Vragen over het Badstrand Rockanje op 1 juni 2020

 Naar aanleiding van meldingen over de toestand bij het badstrand, een aantal vragen voorgelegd aan de wethouder. 

 In februari 2014 is de toekomstvisie badstrand Rockanje vastgesteld.

In de toekomstvisie badstrand Rockanje wordt uitgesproken: "Uitstraling en kwaliteit als kernkwaliteiten van het gebied" en "Wanneer het gaat over onderwerpen die de verantwoordelijkheid van de overheid zijn (bijvoorbeeld veiligheid, verkeer en infrastructuur) zal de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen om deze in lijn met de visie uit te werken".

De verdere ontwikkeling van het Badstrand zal gericht zijn op het behouden van de huidige kernkwaliteiten van het gebied, namelijk kwaliteit, kleinschaligheid en natuur. Hiermee onderscheidt Rockanje zich van omliggende badplaatsen en trekt daarmee een andere groep recreanten dan stranden zoals Hoek van Holland en Ouddorp. De alom bekende zinsnede 'Rockanje, Badplaats zonder franje' is daardoor nog steeds van toepassing op het karakter van Rockanje. Door te kiezen voor de eigen kwaliteiten en het eigen karakter, kan het strand van Rockanje zich beter onderscheiden van de nabij gelegen concurrenten. Deze visie sluit ook aan bij de uitkomsten van het onderzoek van Royal Haskoning/ DHV.

Marktanalyse
Er bestaan verschillende schattingen over het aantal gasten dat jaarlijks een bezoek brengen aan het strand. In dit rapport wordt een schatting gegevens van 550.000 gasten per jaar, dit is lager dan voorgaande rapporten. Qua inkomsten scoort het strand goed. Jaarlijks geven de bezoekers circa 25 miljoen euro uit in de gemeente als gevolg van de strandbezoeken. Ook is het strand goed voor meer dan 400 arbeidsplaatsen. Deze cijfers geven aan dat het Badstrand een belangrijke economische pijler is voor gemeente Westvoorne.

In de raadsvergadering van 27 januari 2015 is krediet ter beschikking gesteld voor de aanschaf van parkeerautomaten in relatie met het begrotingsprogramma 2, Economie, recreatie & duurzaamheid. Meer specifiek gaat dit advies over een kwaliteitsslag in het beheer en onderhoud van het Badstrand van Rockanje, één van de recreatieve trekkers van de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente volledig zelf verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het Badstrand, duinovergangen en parkeerplaatsen. De nieuwe beheerstaken worden gekoppeld aan een investeringsprogramma om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven met als doel om de recreatie in de gemeente te stimuleren. één van de geschetste argumenten was: Zowel de gemeente als de ondernemers in het gebied zijn al geruime tijd niet tevreden met de huidige manier van exploiteren van de parkeerplaatsen.


In de gemeenteraad van woensdag 30 oktober 2019 heeft de heer Simi, als vertegenwoordiger van de vereniging strandpaviljoenhouders strand Rockanje, ingesproken bij agendapunt 3, spreekrecht.
De heer Simi geeft aan dat de gemeente Westvoorne haar concurrentiepositie aan het verliezen is in de omgeving door een parkeerheffing in te voeren. De heer Simi geeft aan dat parkeren op de maasvlakte, Goeree-overflakkee, de brouwersdam en Hellevoetsluis gratis is en Westvoorne zich met parkeerheffing uit de markt prijst.


Naar aanleiding van het afgelopen pinksterweekeinde, de versoepelde maatregelen, de door de wethouder gevraagde en benodigde economische ondersteuning aan lokale ondernemers is het volgende vastgesteld:

1- P3 Vestialaan
Dit betreft een betaald parkeren locatie. Er staat een bord voor bezoekers met verwijzing naar het dagtarief van € 5,- en het verzoek gepast te betalen.
De parkeervoorziening is zanderig, het gras is dor.

2- Badstrand parkeerplaats uitstraling
Op de parkeerplaats is zichtbaar dat er enige tijd geen onderhoud heeft plaatsgevonden. Hoogstand onkruid tussen de stenen, de rijstrookafscheiding is zeer beperkt wit geschilderd een onverzorgde uitstraling als geheel.

3- Badstrand bebording
De bewegwijzeringsborden zijn verbogen, kapot , bestickerd en met verzoek hopelijk tot snel.

4- Badstrand parkeervakken
De parkeervakken zijn op een aantal punten risicovol, wellicht zeer gevaarlijk. Er staan boomstronken op kniehoogte, de parkeer- en wandelroute is niet geëgaliseerd met mogelijk val en beschadigingsrisico.

5- Badstrand waarschuwingsbord
Er is een los waarschuwingsbord aangebracht met daarop een niet wettelijk of bestaand verkeersbord.
Daarnaast vraagt het bord alleen afstand te houden op het strand en de opgang.

6- Badstrand parkeermeters
Alle parkeermeters zijn buiten gebruik.

7- Badstrand online parkeerkaart of vergunning
De verkoop van online kaartjes en jaarvergunningen zijn vanaf maart mogelijk

8- Badstrand fiets parkeren
De parkeervoorziening voor fietsers is goed in gebruik en overvol.


Vragen

1- Zijn de parkeermeters voorafgaande het pinksterweekeinde getest op werkzaamheid, waarom zijn de meters nu buiten gebruik;
2- Waarom geeft het bord op P3 de aanwijzing om te betalen, terwijl er op die locatie geen betaalmogelijkheid is noch enige informatie voor de bezoeker te plekke;
3- Waarom is het parkeerterrein P3 niet onderhouden met een graslaag en benodigde verzorging;
4- Bent u van mening dat het parkeerterrein P3 eenzelfde parkeertarief gerechtvaardigd is als de andere parkeerplaatsen;
5- Waarom voorziet de gemeente in online betaalmogelijkheden en het aanvragen van parkeervergunningen terwijl op locatie geen betaalmogelijkheid bestaat;
6- Kunt u aangeven of er handhaving van de parkeerverordening, fiscale handhaving ofwel boetes worden uitgeschreven op de parkeerplaatsen behorende bij het badstrand en over welke periode dit van toepassing is;
7- Hoeveel parkeerinkomsten worden gemist door het openstellen van de parkeervoorzieningen zonder betaalmogelijkheden;
8- Wanneer heeft voor het laatst onderhoud op de parkeerplaats plaatsgevonden, hoe heeft u de parkeervoorzieningen beoordeelt op schoon, veilig en heel, welke maatregelen heeft u getroffen om de beoordeling te herstellen;
9- Hoe ziet u de huidige staat van onderhoud in relatie tot de visie Badstrand: Uitstraling en kwaliteit als kernkwaliteiten van het gebied als onderdeel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid;
10- Bent u van mening dat de huidige uitstraling voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau;
11- Hoe beoordeelt u de toegevoegde waarde van de parkeervoorzieningen in huidige staat als onderdeel van economisch belang en op welke wijze deze vorm van onderhoud bijdraagt aan een economisch perspectief voor de ondernemer, te weten een terugkerende klant;
12- Bent u van mening dat de parkeervoorzieningen van onderscheidende kwaliteit zijn ten opzichte van de concurrerende omgeving zoals gesteld in de toekomstvisie badstrand, de marktanalyse, de voorgestelde kwaliteitsimpuls en de opmerkingen van de heer Simi;
13- Vanuit de corona opgaaf en richtlijnen is geen enkele voorziening aangetroffen om verantwoord te kunnen betalen. Deze maatregelen en eisen zijn reeds geruime tijd bekend, waarom is hier niet in voorzien, wat en wanneer gaat de gemeente hier in voorzien;
14- Vanuit de corona opgaaf en richtlijnen is geen voorziening getroffen voor parkerende fietsers; waarom heeft de gemeente hierin niet voorzien, wat en wanneer gaat de gemeente hier in voorzien.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/