Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over de stand van zaken van de bouwinitiatieven

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vraag:

4 maart 2020

A. Vermeer (PW)

Wat is de stand van zaken van de bouwinitiatieven (zoals tiny houses en knarrenhof) die gepresenteerd zijn in de bijeenkomst van 11 december 2019?Antwoord:

H. de Graad

GG/VROM

12 maart 2020

Op 11 december 2019 hebben diverse partijen op verzoek van uw raad een presentatie gegeven over de door hen gewenste woonvormen in Westvoorne. Deze bijeenkomst had een informeel karakter waarin plannen, waarover nog geen besluitvorming had en heeft plaatsgevonden, door initiatiefnemers gepresenteerd konden worden.

Daarnaast zijn door een aantal van deze initiatiefnemers, naast de aan u gegeven presentatie, verzoeken ingediend bij de gemeente of zijn gesprekken gevoerd.

Met betrekking tot de diverse gewenste woonvormen wordt intern bekeken op welke wijze eventueel invulling gegeven kan worden aan deze woonvormen.

Als het specifiek gaat om Tiny Housing wordt momenteel een discussienotitie voor uw raad voorbereid. Deze wordt op korte termijn aan uw raad voorgelegd.Na vaststelling van eventueel beleid kunnen verzoeken van Tiny Housing in behandeling worden genomen.

Bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen in de gemeente wordt ook gekeken op welke wijze alternatieve vormen als knarrenhoven in de plannen kunnen worden verwerkt.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/