Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over de patatkraam Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vraagsteller E. van Blom

Vraag 

Wordt bij het bespreken van de petitie over het Dorpsplein
Rockanje ook de overlast van de patatkraam betrokken?

Portefeuillehouder L. van der Pol
Datum beantwoording 29 oktober 2018

Antwoord 

De petitie richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid die burgers ervaren op het plein. Dit zal onderdeel zijn van een onderzoek naar de totale beleving op het plein en eventueel leiden tot (infrastructurele) aanpassingen.

De (stank)overlast door de patatkraam is van een andere orde en wordt niet genoemd in de petitie.
Standplaatsvergunningen worden uitgegeven op basis van de markt- en standplaatsverordening en de beleidsregel verdeling standplaatsen. Het standplaatsenbeleid wordt op korte termijn
geëvalueerd en aangepast. Locaties van standplaatsen worden hierin meegenomen.

Overigens heeft de bezwaarschriftencommissie de bezwaren ten aanzien van de patatkraam (w.o. hinder) behandeld en ons geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. Wij hebben
dit advies overgenomen. Opgemerkt wordt dat de standplaatsvergunning betrekking had op een periode tot 30 september 2018. Sindsdien is de patatkraam niet meer aanwezig op het dorpsplein.
De patatkraam zal daarom niet betrokken worden bij het bespreken van de petitie.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/