Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over de herinrichting van het Dorsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Datum vraagstelling  31 augustus 2020

Vraagsteller Daan van Orselen (PW)

Vraag
Onderstaande vragen behoren bij de commissie Grondgebied, agendapunt 8 herinrichting dorpsplein.
Kunnen we de antwoorden voorafgaand ontvangen?

• Wat bedoelt u precies met het besluit: De 7 uitvoeringskaders met de scope voor de voorbereiding van de herinrichting van de Dorpsweg met Dorpsplein vast te stellen.
• Heeft u op basis van de centrumvisie gesproken met de omwonenden waarbij deze ideeën en mogelijkheden kunnen meegeven voor de herinrichting?
• Heeft u op basis van de centrumvisie gesproken met de ondernemers waarbij deze ideeën en mogelijkheden kunnen meegeven voor de herinrichting?
• Voor de uitwerking van de plannen bent u voornemens te gunnen op basis van een aantal selectiecriteria waarbij u kiest voor de laagste inschrijving en het proces om te komen tot een inrichting. De aspecten (eind-)resultaat en kwaliteit laat u bewust buiten beschouwing. Waarom heeft u hiervoor gekozen ?
• Wat bedoelt u met een fysiek formele flexibele inrichting?
• Wat bedoelt u met : waar mogelijk worden bestaande materialen hergebruikt?
• Wat bedoelt u als kader: het faciliteren van terrassen en hoe ziet u dat ten opzichte van de huidige situatie?


Portefeuillehouder
L. van der Pol


Datum beantwoording 31 augustus 2020

Antwoord
De uitvoeringskaders zijn genummerd als 1 t/m 7 in het voorstel weergegeven. Deze kaders zijn overgenomen uit eerder door de raadsleden genoemde wensen bij bespreking en behandeling van de stukken over de inrichting van het Dorpsplein met de Dorpsweg in Rockanje en de centrumvisie Rockanje.

Eerder was de herinrichting van het Dorpsplein met de Dorpsweg als uitgangspunt in beeld. Deze is nu fysiek in het kader van toegankelijkheid voor voetgangers en mindervaliden, waaronder de bushalte, met dit voorstel uitgebreid met de Vlielander Heijnlaan.

Met de uitvoering van het besluit wordt een gespecialiseerd bureau ingehuurd om invulling te geven aan de uitwerking van de kaders in samenwerking met de bewoners en ondernemers binnen het plangebied. Zij kunnen hierbij hun ideeën en mogelijkheden aangeven voor de inrichting.

Het eindresultaat en de kwaliteit van het plan wordt bepaald door de samenwerking tussen in te huren bureau en de bewoners met de ondernemers binnen het plangebied. De uitvoeringskaders zijn hierbij de leidraad.

Het uitgangspunt is dat er een formele inrichting komt waar de verkeersdeelnemers waar mogelijk elk hun eigen plek hebben. Voetgangers zijn gescheiden van het auto en fietsverkeer.

Er zijn in het verleden al kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt, zoals gebakken klinkers. De doelstelling is om de bestaande materialen, die daar geschikt voor zijn, te hergebruiken binnen het project. Aanvullend zullen op basis van het met de bewoners en ondernemers te maken ontwerp voor de inrichting nieuwe materialen noodzakelijk zijn.

Op dit ogenblik zijn er al diverse terrassen aan de Dorpsweg en het Dorpsplein. De herinrichting biedt naar verwachting om op een aantal plaatsen deze voorziening te versterken/uit te breiden. Mogelijk kan dit op een flexibele wijze binnen de nieuwe inrichting. De uitwerking met de bewoners en ondernemers zal hierin duidelijkheid geven.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/