Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over blauwalg oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

 1 september 2019

PW (D. van Orselen)
Situatie
Sinds een aantal jaar is geconstateerd dat blauwalg aanwezig is in het Oostvoornse meer. Tijdens beraadslagingen is meerdere malen toegezegd de onderzoeksrapporten van de Hogeschool Zeeland te delen met de raad.

Vragen:
- Op welke momenten zijn er rapportages, tussenrapportages, adviezen en bevindingen aangeleverd door de hogeschool Zeeland en de (één of meerdere) van de betrokkenen van het Fieldlab aan het Oostvoornse meer;
- Graag ontvangen wij alle voornoemde rapportages, tussenrapportages, adviezen en bevindingen op schrift.
- Wat is de huidige status van het onderzoek naar blauwalg;
- Welke maatregelen en werkzaamheden heeft u tot nu toe uitgevoerd;
- Welke maatregelen en werkzaamheden gaat u nog uitvoeren.

Antwoord:

J.D. de Jongh-de Champs

IZ/SER
8 oktober 2019
- De onderzoeken naar blauwalg zijn vanaf 2016 gerapporteerd aan gemeente en waterschap. De conclusies en aanbevelingen uit de rapporten zijn een aantal keren gepresenteerd aan de raad. De volgende rapporten en presentaties zijn uitgebracht:
1. Rapport Waterkwaliteitsproblemen Oostvoornse Meer 2015 (Bureau Waardenburg) van 10 mei 2016;
2. Presentatie van waterschap Hollandse Delta over blauwalgenproblematiek van 19 oktober 2016;
3. Rapport Waterkwaliteitsproblemen Oostvoornse Meer 2016 (Bureau Waardenburg) van 8 februari 2017;
4. Presentatie laboratoriumonderzoek n.a.v. veldwerk
Hogeschool Zeeland;
5. Presentatie over onderzoek van Hogeschool Zeeland naar blauwalgenproblematiek van 3 april 2019;
6. Presentatie Onderzoek Blauwalg van 3 april 2019

-De rapporten en presentaties treft u aan in de bijlagen.

- Op dit moment lopen er geen onderzoeken. Zoals ook
gepresenteerd in de raad van 3 april 2019 is de conclusie van deskundigen om het meer voorlopig met rust te laten en te monitoren of het ecologisch evenwicht, dat volgens de onderzoeken in onbalans is, zichzelf te laten herstellen.

- De maatregelen die tot nu toe zijn uitgevoerd betreffen het zoveel mogelijk tegengaan van de overlast voor recreanten. Concreet betekent dit dat aangespoeld plantenmateriaal, met daarin vaak de blauwalg wordt verwijderd en afgevoerd.

- De maatregelen om de overlast te beperken zullen uitgevoerd blijven. Het waterschap zal de situatie blijven monitoren. Daarnaast verricht bureau Aquon in samenwerking met de TU Wageningen een onderzoek naar de toxiciteit van deze specifieke blauwalgsoort. Dit onderzoek loopt nog.Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/