Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen Gijzenhoekweg, verduurzaming en niet serieus behandelen van bewoners

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

1 september 2019

Vraagsteller
D. van Orselen (PW)

Vraag
Situatie
In de commissie van 3 december 2018 heb ik geconstateerd dat er geen vervolgontwikkelingen zijn gepland voor de nul-op-de-meter woningen gelegen aan de Gijzenhoekweg. Er is u verzocht de raad te informeren over de vervolgstappen. De wethouder geeft op 3 december 2018 aan dat er een projectgroep verduurzaming is opgericht die gaat onderzoeken hoe de verduurzaming kan worden voortgezet. U heeft aangegeven zo spoedig mogelijk met alternatieven naar de commissie te komen.

Vanuit de omgeving bereiken ons signalen dat bewoners meermalen vragen om informatie, het gevoel hebben niet serieus te worden genomen als er contact is met de gemeente en in een aantal gevallen, bij voorbeeld bij het aangaan van een huurovereenkomst, verplicht worden in te stemmen met de verduurzaming.

Vragen
1. Wat is het resultaat van de projectgroep verduurzaming ten aanzien van de Gijzenhoekweg;
2. Welke alternatieven heeft u geïnventariseerd;
3. Wat is de planning tot realisatie van de alternatieven;
4. Welke informatie heeft u de bewoners verstrekt en op welke wijze en momenten informeert u de bewoners;
5. Klopt het dat nieuwe bewoners moeten instemmen om de verduurzaming te accepteren;
6. Klopt het dat voornoemde bewoners / nieuwe huurders geen financiële bijdrage ontvangen om bij realisatie van het project, persoonlijke eigendommen zoals vitrage, gordijnen, enzovoorts te vervangen;
7. Klopt het dat bewoners die er langer wonen, de voornoemde vergoeding wel ontvangen;
8. Is het juist dat de bewoners vanaf begin dit jaar geen nieuwe informatie hebben ontvangen ten aanzien van de ontwikkelingen, toekomstperspectief en een realisatieplanning;
9. Heeft u voorzien in financiële middelen om de bewoners tegemoet te komen ten aanzien van investeringen om de straat leefbaar te houden;
10. Welke concrete stappen voorziet u op korte termijn.Antwoord:

Portefeuillehouder
L. van der Pol

Sector/Team
Woonbedrijf
Datum beantwoording
11 september 2019

1. Nadat gebleken is dat NOM-renovatie financieel niet meer haalbaar was, is binnen de projectgroep verduurzaming gezocht naar een alternatief.
2. Deze oplossing is gevonden in NOM-ready. Gezocht moest worden op welke wijze aanbesteding past binnen de gemeentelijke aanbestedingsregels. Op 20 augustus heeft het college ingestemd met een aanbesteding op basis van EMVI voor de overige 60 woningen in de wijk.
3. In het 4e kwartaal van 2019 moet offertetraject worden afgerond met het verstrekken van de opdracht. De uitvoering staat gepland voor 2020.
4. Eerder zijn de bewoners geïnformeerd over het stopzetten van het NOM-traject. Op korte termijn worden bewoners geïnformeerd over het opstarten van het NOM-ready traject met daarbij het voorlopige tijdspad.
5. Toen het nog de verwachting was dat de volledige wijk naar NOM zou worden gerenoveerd hebben nieuwe bewoners hiervoor getekend. Dat zijn er uiteindelijk 3 geweest. Nadat bekend is geworden dat NOM niet meer door gaat is dat niet meer het geval.
6. Bij renovatie treedt het sociaal statuut in werking met de daarbij behorende vergoeding. Dit geldt ook voor bewoners die recentelijk in de wijk zijn komen wonen.
7. Zie beantwoording vraag 6.
8. Klopt, omdat pas recentelijk een besluit genomen is omtrent voorzetting van de verduurzaming middels NOM-ready.
9. Dit is verankerd in het sociaal statuut.
10. Zie beantwoording vraag 4.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/