Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vraag over reservering verduurzaming gemeentelijke panden

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vraag:


27 mei 2020

D. van Orselen


Wat wordt er besloten? In het voorstel onder 7 (Kosten, baten en dekking) staat een raming van de totale kosten van 543.156 euro, bij optelling van de genoemde bedragen komt er 428.028 euro uit. Mist dus een bedrag van 115.128 euro.Antwoord:

H. de Graad

3 juni 2020

Onder het kopje 7 "Kosten, baten en dekking" is het bedrag voor de duurzaamheidsmaatregelen die zich niet terugverdienen binnen de levensduur en niet worden meegenomen in de uitvoering, niet benoemd. Ook de maatregelen voor de vervanging op een natuurlijk moment na de periode 2030 zijn niet opgenomen in de genoemde bedragen omdat deze buiten de beoogde periode van het MJOP 2021-2030 vallen.

Het bedrag voor de maatregelen voor vervanging op een natuurlijk moment na 2030 is € 115.128,--.

Samen met de genoemde bedragen voor de uitvoering van maatregelen op een natuurlijk moment € 210.200,--, de uitvoering van maatregelen op een zelfstandig moment € 190.828,-- en de uitvoering van de erkende maatregelen € 27.000,--, komt het totaalbedrag neer op de in het raadsvoorstel aangegeven bedrag van en € 543.156,--.

De erkende maatregelen zijn maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/