Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Voorstel van het College over de begroting 2021

Gezien de fors nadelige ontwikkelingen die deze begroting kent zijn ook minder populaire dekkingsmaatregelen zoals de verhoging van de OZB toegepast.

Een belangrijk onderdeel van het dekkingsplan betreft de vorming van de reserve kapitaallasten in het jaar 2020. De vorming van deze reserve is mogelijk door de incidentele verkoopopbrengst van de aandelen Eneco van ruim € 21 miljoen. Op basis van het economisch meest gunstige scenario is gekozen deze middelen ter dek- king van bestaande rentelasten in de begroting in te zetten. Om die reden wordt de gemeenteraad voorgesteld een bedrag van € 11,1 miljoen euro in een in 2020 in te stellen bestemmingsreserve kapitaallasten te storten ter dekking van de jaarlijkse rentekosten (verschil tussen werkelijke rente en rente bij herfinanciering tegen lager rentepercentage). Een jaarlijkse onttrekking uit deze reserve is opgenomen in de begroting 2021. Na deze bestemming resteert er nog een bedrag van € 10,1 miljoen vanuit de verkoopopbrengsten Eneco. Deze zal in 2020 worden toegevoegd aan de algemene reserve.  


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/