Daan van Orselen
Menu

Commissie Beeldvorming, 3 februari 2021

Verslag van de online openbare vergadering van de commissie Beeldvorming, gehouden op woensdag 3 februari 2021

Commissie IZ & GG, 1 februari 2021

Verslag van de digitale vergadering van de gecombineerde commissie gehouden op maandag 1 februari 2021 om 20.00 uur.

Verslag Commissie Beeldvorming 28-1-21

Verslag van de digitale vergadering van de commissie Beeldvorming, gehouden op donderdag 28 januari 2021 om 20.00 uur.

commissie Inwonerszaken & Middelen, 7 januari 2021

Verslag van de digitale vergadering van de commissie Inwonerszaken & Middelen, gehouden op donderdag 7 januari 2021 om 20.00 uur.

commissie Grondgebied en Milieu, 6 januari 2021

Verslag van de digitale openbare vergadering van de commissie Grondgebied en Milieu, gehouden op woensdag 6 januari 2021 om 20.00 uur.

Verslag commissie Inwonerszaken & Middelen, december 2020

Verslag van de online openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken & Middelen, gehouden op dinsdag 1 december 2020.

Verslag Commissie GG/Milieu November 2020

Verslag van de online gecombineerde commissievergadering van de commissie GG/Milieu, gehouden op maandag 30 november 2020 om 20.00 uur.

gecombineerde commissie GG/M & IZ/M

gehouden op dinsdag 6 oktober 2020 om 19.30 uur.

Verslag Commissie presentaties, 9 september 2020

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, digitaal gehouden op woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur

Verslag 3e bijeenkomst Fusie Commissie

 Verslag van de derde bijeenkomst van de fusiecommissie van 31 augustus 2020 in de raadzaal van Hellevoetsluis.

Fusiecommissie juni 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Benoemen voorzitter fusiecommissie

Vaststellen secretaris fusiecommissie

Kennismaking met Dirk Louter, procesbegeleider

Opdracht Due Dilligence

Lange termijnplanning fusiecommissie 

Commissie Inwonerszaken & Middelen Juni 2020

Agendapunten:


Voetbalaccommodatie OVV

Extra krediet Forcial

Voetbalaccommodatie VV Rockanje

Discussie jaarwisseling 2020-2021

Cameratoezicht Kruininger-Gors

Zienswijze gemeenschappelijke regelingen:

Commissie Grondgebied en Milieu juni 2020

Agendapunten:


Concept Regionale Energie Strategie (RES), wensen en bedenkingen. 

DCMR, jaarrekening 2019 en begroting 2021.

Nieuwe verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020. 

Jaarverslag 2019 en

Raadsvergadering mei 2020

Besluiten in dit verslag:

Plan van aanpak Óp weg naar één gemeente Voorne'

Verordening Fusiecommissie

Startnotitie participatie windenergie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed<

Commissie gecombineerd mei 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Discussienota Tiny Houses

Huisvesting arbeidsmigranten

Zienswijze begroting MRDH 

Commissie Inwonerszaken en Middelen mei 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Plan van aanpak 'Op weg naar één gemeente Voorne'

Verordening fusiecommissie

Verslag uitvoering Participatiewet 2018/2019 gemeente Westvoorne

Statuten en benoeming leden Raad van Toezicht

Commissie Grondgebied & Milieu mei 2020

 Onderwerpen in dit verslag:

Startnotitie participatie windenergie Noordzeeboulevard

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Warmtetransitievisie

Bestemming Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/Aelbr

Raadsvergadering april 2020

Besluiten in dit verslag:

Motie geen windturbines en zonnepanelen in de duinen

Motie: opheffing verhuurdersheffing

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en We

Commissie Presentaties Mei 2020

Presentatie over aanpak dorpsvisies. 

Presentatie over de klimaatatlas en het proces rond de klimaatdialogen in Westvoorne.  

Commissie Presentaties maart 2020

Onderwerpen in dit verslag:


Porthosproject voor afvang en opslag van CO-2

Haalbaarheidsonderzoek windenergie Noordzeeboulevard 

Commissie Inwonerszaken & Middelen maart 2020

 Onderwerpen in dit verslag :

Rapport rekenkamer 'Besluitvorming rond accommodatie OVV

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Presentatie over Dienstverleningsovereenkomst Hellevoetsluis

Raadsvergadering februari 2020

Besluiten in dit verslag:

Waterkunstgrasveld M.H.V. Forcial

Terugkoppeling inventarisatiefase IKC

Eindrapportage commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne 

Commissie Inwonerszaken & Middelen februari 2020

Onderwerpen in dit verslag:


Privatisering buitensportaccommodaties

Waterkunstgrasveld M.H.V. Forcial

Terugkoppeling inventarisatiefase IKC 

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie