Daan van Orselen
Menu

Geen groot onderhoud 1e en 2e slag Rockanje

Teleurstellende reactie waar de verantwoordelijkheden van de wethouder worden afgeschoven op de raad en de buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Resultaat: geen onderhoud.

Weer (geen) onderhoud parkeerplaatsen Badstrand

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Groot onderhoud 1e en 2e Slag Rockanje

Voorstel om de voorzieningen bij het badstrand Rockanje aan te pakken

Start onderzoek naar verzanding kustgebied monding Haringvliet

Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. Dit is van invloed op onder meer de natuur, het karakter va

Tweewielerparkeren Badstrand Rockanje

Update over de parkeerchaos van de tweewielers. Mooi! 

Maar toch ook weer niet. Geen oplossing.

Met de hond op het strand

Naar aanleiding van bekeuringen die uitgedeeld worden aan wandelaars op het strand. 

Antwoord op vragen over het Badstrand Rockanje

Toch wel teleurstellende beantwoording van de vragen, waar de intrinsieke motivatie ontbreekt om het badstrand en voorzieningen op een hoogwaardig niveau te krijgen met bijbehorende uitstraling. Nog afgezien dat de bezoekers op de fiets het allemaal ze

Vragen over het Badstrand Rockanje op 1 juni 2020

 Naar aanleiding van meldingen over de toestand bij het badstrand, een aantal vragen voorgelegd aan de wethouder. 

Badstrand Rockanje niet genomineerd voor Blauwe Vlag

Op het Badstrand Rockanje zal dit jaar geen Blauwe Vlag te zien zijn. Jaarlijks wordt het badstrand gekeurd op tweeëndertig criteria, waaronder de zwemwaterkwaliteit, de mate waarin het strand

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie