Daan van Orselen
Menu

Waar komen de windmolens en zonnevelden tot 2030?

In juni ligt de RES (Regionale Energie Strategie) ter instemming voor aan de gemeenteraad Westvoorne maar ook de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard.

Windmolens en zonnevelden rondom de glastuinbouw

Vanuit de RES is de ambitie en strategie om zeer stevig in te zetten op het benutten van waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen en aanvullende windmolens.

Zonnevelden rondom de kernen op Voorne

De stadsranden worden getransformeerd tot een "recreatief landschap", aldus het RES document.

Windmolens als bestuurlijke idee-fixe

Partij Westvoorne stelt vast dat de uitgangspunten achterhaald zijn, de doelstellingen drijfzand als basis hebben, de inwoners niet betrokken zijn en er geen sprake is van visie en ambitie om de duurzaamheidsdoelstellingen wél te behalen. Lees Meer

RES moties, wat is daar mee gedaan?

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Brielle en Westvoorne werken verder aan klimaatneutrale glastuinbouw

Persbericht van Brielle en Westvoorne

Westvoorne zet in op energiebesparing

Gemeente Westvoorne start met een breed duurzaamheidsprogramma voor inwoners van Westvoorne onder de titel: Energie besparen, dat levert wat op! Inwoners krijgen middels een kortingscode een budget van 90 euro waarmee ze advies kunnen krijgen om hun wo

Presentatie Windpark Maasvlakte2

Presentatie over windpark Maasvlakte2, 400 Gwh aan groene stroom voor 138.000 huishoudens voor meer dan 25 jaar.

Kosten van de Swipocratie

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Verslag van het gesprek tussen overheid en samenleving over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten

Hoe, waar en onder welke voorwaarden kan tot 2030 duurzaam elektriciteit opgewekt worden op Voorne-Putten?

Van de circa 165.000 inwoners op Voorne-Putten hebben 978 mensen meegedaan aan de enquête en 63 deelnemers aan de digitale bijeenkomsten. D

Vragen over Swipocratie

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Bio installatie Brielle

  De fracties van het CDA en D66 stellen de gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 juli 2020 voor de volgende motie over biostookinstallatie in Vierpolders aan te nemen. Van mening dat : De bovenstaande argumenten aangeven niet tot het realiser...

Swipocratie Nissewaard

Reactie uit Nissewaard over de wijze waarop rekensommetjes een totaal verkeerd en onwaar beeld geven. 

Swipocratie Westvoorne

Ook op Voorne worden burgers gevraagd mee te denken. De beelden en veronderstellingen zijn echter wel heel erg sturend. Heeft de burger nu echt iets te kiezen of worden we in de maling genomen ? 

Swipocratie Utrecht, keuze uit 6 windmolens of een kerncentrale?

 Ook in Utrecht een swipocratie waar ze het wel heel erg bont maken. Wilt u kiezen uit 6 windmolens of een kerncentrale ? 

Commissie Grondgebied en Milieu juni 2020

Agendapunten:


Concept Regionale Energie Strategie (RES), wensen en bedenkingen. 

DCMR, jaarrekening 2019 en begroting 2021.

Nieuwe verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020. 

Jaarverslag 2019 en

Raadsvergadering mei 2020

Besluiten in dit verslag:

Plan van aanpak Óp weg naar één gemeente Voorne'

Verordening Fusiecommissie

Startnotitie participatie windenergie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed<

Commissie Grondgebied & Milieu mei 2020

 Onderwerpen in dit verslag:

Startnotitie participatie windenergie Noordzeeboulevard

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Warmtetransitievisie

Bestemming Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/Aelbr

Haalbaarheidsonderzoek windenergie Noordzeeboulevard

De gemeente Westvoorne heeft een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie op de Noordzeeboulevard in Oostvoorne. Deze locatie is in 2017 aangewezen in het kader van de herz

Commissie Presentaties maart 2020

Onderwerpen in dit verslag:


Porthosproject voor afvang en opslag van CO-2

Haalbaarheidsonderzoek windenergie Noordzeeboulevard 

Vragen over maximaal 3 windmolens Oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Motie Duurzame gemeente

Duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen waarmee burgers en bedrijven geïnformeerd, geënthousiasmeerd en ondersteund worden bij het opzetten en uitvoeren van (innovatieve) duurzame projecten;

- Dit

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie