Deze tag bevat 3 privé blogs en 272 blog bijdragen aan een teamblog die hier niet staan.
DEC
21

Drie Westvoornse raadsleden ontvangen Koninklijke onderscheiding

Drie Westvoornse raadsleden ontvangen Koninklijke onderscheiding

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van Westvoorne mocht burgemeester Peter de Jong drie raadsleden melden, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheidingen werden tijdens de vergadering opgespeld in aanwezigheid van college- en raadsleden, familie en bekenden.

Deze raadsleden uit Westvoorne zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer J. (Jeroen) Noordermeer, de heer P. (Piet) Kraaijenbrink en de heer W.A. (Wim) Sjoukes. Zij kregen deze Koninklijke onderscheiding voor hun langdurige lidmaatschap van de gemeenteraad van Westvoorne. Burgemeester De Jong sprak hen persoonlijk toe en bedankte hen voor hun betrokkenheid en inzet voor Westvoorne. 

DEC
20

Burgemeester De Jong benoemd tot Ereburger van Westvoorne

Tijdens zijn officiële afscheid als burgemeester van Westvoorne, werd Peter de Jong gisteravond benoemd tot Ereburger van Westvoorne. Vice-voorzitter van de gemeenteraad, Wim Sjoukes verraste de burgemeester aan het einde van zijn afscheidsbijeenkomst met de eretitel.

'Gedragen burgemeester'

Wim Sjoukes in zijn toespraak: "Je was een rustpunt in bestuurlijk moeilijke tijden, waarbij je een stimulerende en verbindende rol koos. Je hebt verbinding echt in je genen en was hierdoor de juiste burgemeester op de juiste plaats." Verder noemde Sjoukes de burgemeester een echte burgervader en een 'gedragen burgemeester' die tussen de inwoners staat.

Kunstwerk

Het kunstwerk behorend bij het ereburgerschap is ontworpen door Mirjam Bentvelzen. Het verbeeldt de contouren van de gemeente Westvoorne met daarin de dorpen Oostvoorne, Rockanje en Tinte. In het hart van de gemeente hangt een penning met daarop 'Ereburger Westvoorne'. 

NOV
27

Maak er gebruik van: Vergoedingen voor inwoners

Aanpassingen van de vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben verschillende vergoedingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Die vergoedingen helpen deze inwoners om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2023 samengaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, worden de regelingen op elkaar afgestemd. 

Zo voorkomen we dat er verschillen ontstaan in de ondersteuning van de inwoners van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Inwoners die nu één van deze vergoedingen ontvangen, hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat wat dit voor hen betekent. Inwoners met een laag inkomen die nog niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen bij de gemeente alle informatie ophalen.

We hebben de gemeentelijke regelingen en een aantal instanties/organisaties/stichtingen/instellingen waar hulp en ondersteuning wordt geboden voor u op een rij gezet.

Minimaregelingen
Vanaf 1 januari 2023 komen alle inwoners van de gemeente Voorne aan Zee met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm -als zij aan de voorwaarden voldoen- in aanmerking voor de minimaregelingen. Bij de minimaregelingen geldt ook een vermogensgrens. Dat betekent dat inwoners de vergoeding alleen krijgen als zij niet meer dan € 13.010,- (voor een gezin) of € 6.505,- (voor een alleenstaande) aan vermogen hebben. De minimaregeling bestaat uit het kindpakket en het participatiefonds.

Kindpakket
Ook het kindpakket wordt aangepast. Op 1 januari 2023 kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar in aanmerking komen voor een bedrag van € 200,00. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is dit € 300,- en voor jongeren van 12 tot 18 jaar € 400,-. Het bedrag kan gebruikt worden om diverse
activiteiten van te betalen, bijvoorbeeld zwemles, muziekles of de contributie voor de voetbalvereniging. Om in aanmerking te komen voor het kindpakket gelden de bij minimaregelingen genoemde criteria.

Participatiefonds
De nieuwe gemeente Voorne aan Zee heeft ook een participatiefonds. Vanuit dit participatiefonds kan bijvoorbeeld contributie worden betaald voor sport, cursussen of de bibliotheek. Het bedrag van € 100,- per jaar kan worden uitgekeerd aan inwoners vanaf 18 jaar.
Ook hier geldt weer de inkomenstoets en wordt gekeken naar het eigen vermogen.

Individuele inkomenstoeslag
De Individuele Inkomenstoeslag wordt op 1 januari 2023 € 430,- per jaar voor een alleenstaande en € 550,- per jaar voor een alleenstaande ouder. Inwoners die gehuwd zijn, kunnen een toeslag van € 630,- per jaar krijgen. Naast de inkomens- en vermogenstoets wordt ook gekeken of iemand langdurig een laag inkomen heeft en geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Ziektekostenverzekering
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn alle drie aangesloten bij CZ voor de collectieve ziektekostenverzekering. Inwoners met een laag inkomen kunnen kiezen uit twee pakketten van CZ: Extra en Extra Uitgebreid. De inwoner mag zelf kiezen welk pakket het beste bij hem/haar
past. Alle inwoners die gebruik maken van de huidige gemeentepolis worden geïnformeerd over de nieuwe gemeentepolis. Overstappen kan tot 1 januari 2023, daarna pas weer op 1 januari 2024. 

Voor informatie over de collectieve ziektekostenverzekering worden er drie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd:
• Donderdagmiddag 24 november 2022 – bibliotheek Hellevoetsluis, Opzoomerlaan 106, 3221 AP Hellevoetsluis.
• Dinsdagmiddag 6 december 2022 - foyer Cultureel Centrum de Man, Burgemeester Letteweg 30, 3233 AG Oostvoorne.
• Maandagmiddag 19 december 2022 – bibliotheek Brielle, Reede 2a, 3232 CV Brielle.

Bijzondere bijstand
De beleidsregels bijzondere bijstand van de drie gemeenten worden geharmoniseerd tot de beleidsegels bijzondere bijstand Voorne aan Zee. In de beleidsregels bijzondere bijstand wordt onder meer geregeld voor welke kosten bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. Het betreft bijzonder noodzakelijke kosten die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden. Ook hier gelden de eerder genoemde inkomens- en vermogensgrens.

Schuldhulpverlening
De prijzen van brandstof, voedsel en kleding zijn de afgelopen periode fors gestegen. Lukt het niet om rond te komen of kunnen de vaste lasten niet meer worden betaald of zijn er misschien schulden? Voor advies en ondersteuning kan contact worden opgenomen met SBO (Raad en
Daad) www.sbonu.nl of Kwadraad (BAAS) www.kwadraad.nl. 

Ook kan contact worden opgenomen met de schulddienstverlening van de gemeente.

Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning is voor alle inwoners die hulp nodig hebben of informatie en advies willen hebben over het regelen van hulp.
https://www.brielle.nl/clientondersteuning
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Zorg_en_hulp/Cli_ntondersteuning
https://www.westvoorne.nl/onafhankelijke-clientondersteuning

Informatie op gemeentelijke websites
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Werk en_inkomen
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Financieel_steuntje_in_de_rug
https://www.westvoorne.nl/bijzondere-bijstand-en-minimabeleid
https://www.brielle.nl/minima-toeslagen

Na 1 januari 2023 is de informatie te vinden op de website van de gemeente Voorne aan Zee.
Naast bovenstaande minimaregelingen van de gemeente zijn er diverse instanties die hulp bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zoals:

Kinderhulp
https://kinderhulp.nl/wat-wij-doen/werkwijze/
Kinderhulp is er voor kinderen. Zij helpen al sinds 1959 kwetsbare kinderen. Ouders kunnen
niet zelf een aanvraag bij kinderhulp indienen. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken
is, kan dat wel, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het wijkteam van de
gemeente. Contactgegevens Kinderhulp: telnr. 0570-611899 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

St. Jarige job
https://www.stichtingjarigejob.nl/
Stichting Jarige Job helpt de kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-.
Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardagviering, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 100.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

Lokaal St. Sint voor ieder kind, samenwerking voedselbank
https://www.groothellevoet.nl/nieuws/algemeen/170517/ieder-kind-een-lach-op-het-gezicht-metsinterklaas

Kinderen van de voedselbank
https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/meld-u-aan/
Voor kinderen van ouders aangesloten bij de voedselbank, kledingpakketten

St. Push
Stichting Push organiseert diverse (gratis) activiteiten, zoals koekjes bakken of lasergamen. Op de website staat meer informatie: www.stichting-push.nl.

St. Leergeld
Deze stichting richt zich op kinderen uit minimagezinnen. Er kan bijvoorbeeld voor de aanschaf van een fiets, laptop of schoolspullen een aanvraag bij deze stichting worden ingediend. Voor meer informatie www.elkkinddoetmee.nl

Voedselbank
Zowel Brielle als Hellevoetsluis hebben ook een voedselbank. Inwoners van Westvoorne kunnen een beroep op de voedselbank van Brielle doen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket staan op de website van de voedselbank:
https://www.brielle.nl/voedselbank
https://hellevoetsluis.voedselbankennederland.nl/

Kledingbank
De kledingbank is voor de inwoners van de Zuid Hollandse Eilanden met een minimum inkomen of gelijk aan het bijstandsniveau. http://www.kledingbankzhe.nl/

Fietsenbank
Inwoners van Voorne-Putten met een inkomen lager dan 120% van het minimum inkomen kunnen een beroep doen op de fietsenbank. https://fietsbankvoorneputten.nl
NOV
24

Bedankt voor uw stem! 3 zetels zijn behaald

3 zetels zijn binnen! Mooi om te gaan bouwen aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee met en voor de inwoners.