NOV
24

Bedankt voor uw stem! 3 zetels zijn behaald


3 zetels zijn binnen! Mooi om te gaan bouwen aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee met en voor de inwoners.

APR
16

Inloop voor de Oude Goote in Brielle

Wat een mooie gebiedsontwikkeling in Brielle! Tijdens de inloop waren veel mensen aanwezig, de interesse voor woningbouw is groot.

Lees Meer
MEI
24

Zonnevelden rondom de kernen op Voorne

De stadsranden worden getransformeerd tot een "recreatief landschap", aldus het RES document.
Lees Meer
MEI
24

Windmolens en zonnevelden rondom de glastuinbouw

Vanuit de RES is de ambitie en strategie om zeer stevig in te zetten op het benutten van waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen en aanvullende windmolens.
Lees Meer
JUNI
27

Wat een mooi verhaal valt er te beleven aan de Duinzoom 8 in Rockanje!

Duinzoom 8, een heel bijzonder huis, waarvan de oudste delen uit 1829 dateren.
Lees Meer
APR
16

Waarnemend burgemeester Voorne aan Zee

Wat een mooie gedachte om de huidige voorzitter van de Fusiecommissie voor te dragen als tijdelijk of waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee.

Lees Meer
JUNI
21

Presentatie Kickersbloem 3

Waar eerder in de fusiecommissie vragen zijn gesteld over de bevindingen van de Provincie en de impact van 10 jaar ontwikkelen op de begroting voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zijn er nog steeds geen concrete cijfers bekend.


Lees Meer
JUNI
25

De regiodeal, wat kan je er mee ?

Welke opgaven komen op ons af en hoe moeten we deze aanpakken. Kunnen we dit als gemeenten zelf of biedt de regionale samenwerking hier nieuwe kansen en mogelijkheden.
Lees Meer
JUNI
15

Padelbanen Oostvoorne en Rockanje

Wat is de stand van zaken van de aanleg padelbanen bij de tennisverenigingen ?
Lees Meer
JUNI
19

Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee

Het koersdocument is een tussenstap in het traject van Toekomstvisie naar Omgevingsvisie. Er volgt wederom een (verplicht) participatietraject bij de Omgevingsvisie. En dat is maar goed ook !
Lees Meer

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.