Daan van Orselen
Menu

Vragen over Glasvezel door DeltaFiber / GlasvezelBuitenaf

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Motie glasvezel, gemeenteraad 24 juni 2020

 Omdat de wethouder geen inhoudelijke reactie geeft op de schriftelijke vragen is er een motie ingediend om de wethouder te motiveren in gesprek te gaan met o.a. KPN en om te voorkomen dat Glasvezel buitenaf een bijzondere regeling of specifieke v

Glasvezel, reactie van de wethouder

Op dit moment is GVB bezig met een inventarisatie voor een opvolgende fase van aanleg van glasvezel waarbinnen de kleine kernen op Voorne zoals Oostvoorne en Tinte vallen. Het overleg over de uitwerking van de aanleg in deze fase vindt in afstemm

Glasvezel, Schriftelijke vragen aan de wethouder

Onderstaande vragen zijn gesteld op 15 juni 2020 naar aanleiding van een artikel in het magazine "Binnenlands Bestuur".

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie