Daan van Orselen
Menu

Arbeidsmigranten huisvesting Stella Rossa

In Tinte is een initiatief bekend geworden om te voorzien in huisvesting van arbeidsmigranten. De initiatiefnemer verstrekt omwonenden informatie om in gesprek te gaan over het plan.

Peiling huisvesting Arbeidsmigranten

Inleidende brief en rapportage van het College

Aanpak overlast: Overheid laat gemeenten in de steek?

Burgemeester van Brielle: we halen alles uit de kast. De vraag is of dat wel zo is, er zijn namelijk wél mogelijkheden alleen is de gemeente veel te afwachtend.   Onderstaand artikel uit het AD van donderdag 9 juli 2020. Download PDF File H...

Motie overlast door tijdelijk in Brielle verblijvende arbeidsmigranten

 De fracties van de VVD, PvdA, IBGB en D66 stellen de gemeenteraad van Brielle, in vergadering bijeen op 6 juli 2020, voor om de volgende motie aan te nemen: ...

Van mening zijnde dat: De leefomgeving in verschillende woonwijken binnen de ge

Wet aanpak Woonoverlast

Behorende bij agendapunt 11 van de raadsvergadering op 24 juni 2020.


Naar aanleiding van de kader stellende nota arbeidsmigranten huisvesting.