Fontgrootte: +

Snelstudie: ThuiswerkHubs kansrijk, ook op Voorne aan Zee

afbeelding-heatmap-bij-bericht-thuiswerkhubs
Wie ver van werk woont en niet te veel wil reizen, zou baat kunnen hebben bij een 'thuiswerkhub'. De provincie Zuid-Holland deed onderzoek naar ThuiswerkHubs.

Kansrijke locaties voor thuiswerkhubs

De provincie heeft het concept 'thuiswerkhubs' met Harm verder uitgewerkt in een studie. Daaruit bleek dat er minimaal 18 gebieden gebaat kunnen zijn bij zo'n hub. Deze gebieden zijn te zien in de donkerrode cirkels op de kaart.

Wat deze gebieden gemeen hebben, is dat er relatief veel mensen wonen en er relatief weinig arbeidsplekken zijn. Dat maakt een thuiswerkhub onderscheidend van de huidige flexwerkplekken die al langere tijd worden aangeboden in grote steden. Daarnaast is het openbaar vervoer op deze plekken vaak minder aantrekkelijk dan in de rest van Zuid-Holland, waardoor mensen geneigd zijn om met de auto naar het werk te reizen. Door juist op deze plekken thuiswerkhubs aan te bieden, kunnen files worden voorkomen en reiskosten en CO2-uitstoot worden bespaard. Hiermee kan een thuiswerkhub aanzienlijk bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen en de doorstroming op onze wegen.

Zelf het goede voorbeeld geven
De provincie gaat het gesprek aan met gemeenten waar thuiswerkhubs grote kansen bieden voor werknemers, werkgevers en het milieu. Ook onderzoekt de provincie hoe de eigen werknemers op slimme manieren kunnen blijven werken. Hierbij wordt onder andere onderzocht of er kantoorruimte kan worden uitgewisseld met andere overheidsorganisaties.


Deze informatie is overgenomen van de Provincie Zuid Holland van de website  Thuiswerkhubs zeer kansrijk in 18 Zuid-Hollandse gemeenten - Provincie Zuid-HollandGerelateerde berichten