Daan van Orselen
Menu

Vragen over bestrating dorsplein Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Amendement Visie dorpskernen Westvoorne

Is van mening dat: de voorgestelde looptijd van twee jaar om tot een besluit over de toekomstvisies van de dorpskernen in Westvoorne te komen om de volgende twee redenen te lang is... 

Vragen over veiligheid Kruininger Gors

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Amendement Tafeltje dekje

De gemeente voorziet € 14.000,00 te bezuinigen en meerdere ouderen en vrijwilligers daarmee in de kou te zetten en de warme maaltijd voorziening af te schaffen. Helaas verworpen door CDA, D66, PvdA en VVD.

Vragen over blauwalg oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Motie Container tuintjes

Verzoek aan het college om ondergrondse containers passend aan te kleden en daarmee vervuiling en overlast tegen te gaan. 

Motie toeristische ontwikkelingen

Partij Westvoorne is van mening dat het geld van de Eneco aandelen besteed moet zijn voordat er sprake is van een gemeentelijke herindeling.
Vervolgens dient mevrouw Van Blom een motie 'toeristische ontwikkelingen Westvoorne' in (zie bijlage). 

Gemeente subsidieert padelbanen Tennisvereniging Oostvoorne

 De gemeenteraad heeft op 22 januari ingestemd met het voorstel om een investeringssubsidie van € 50.000,- te verstrekken aan Tennisvereniging Oostvoorne voor de aanleg van twee padelbanen.

Schoollocaties met brede voorzieningen onderdeel dorpsvisie Oostvoorne

In een IKC komen o.a. kinderopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en jongerenwerk bij elkaar. Naast kwalitatief goed onderwijs, staat de ontwikkeling van het kind in een IKC centraal.  

Nieuw Integraal Veiligheidsplan Westvoorne unaniem aangenomen

Vijf onderwerpen krijgen prioriteit de komende jaren: High Impact Crimes, ondermijnende criminaliteit, het versterken van de sociale cohesie, een veilige leefomgeving en de verbinding tussen zorg en veiligheid.