Brielle en Westvoorne maken zich zorgen over de begroting Hellevoetsluis
Presentatie Kickersbloem 3
Financieel toezicht begroting 2022
Tussenbericht financieel toezicht 2021
Financieel toezicht in verband met de herindeling
Schriftelijke vragen kickersbloem 3
Wat te doen met een extraatje van €21 miljoen
€1 miljoen voor 6 regionale MKB-deals provincie Zuid-Holland
Vergroten digitale weerbaarheid van het Haven Industrieel Complex
Presentatie Duurzaam gezonde begroting
Koninklijke onderscheiding voor voormalig raadslid Emma van Blom
Motie naar de kern
MOTIE optimaliseer subsidie aanvragen
Amendement: aanpassing Nul-op-de-Meter Gemeentelijk Woonbedrijf
Amendement: Aanpassing afschrijvingen Gemeentelijk Woonbedrijf
De raad grijpt in: Amendement op de begroting
Algemene beschouwing Partij Westvoorne
Vragen over de begroting 2021
Sluitende begroting voor Westvoorne in 2021 en verder
Sideletter van het College: Eneco gelden, forse tekorten
Voorstel van het College over de begroting 2021
Vragen over aanvraag budgetverhoging verhardingen
Commissie Inwonerszaken & Middelen Juni 2020
Vraag over reservering verduurzaming gemeentelijke panden
Raadsvergadering mei 2020
Amendement Grondbestemming Algemene Reserve, 27 mei 2020
Raadsvergadering april 2020
Commissie Inwonerszaken & Middelen maart 2020
Raadsvergadering januari 2020
Commissie Inwonerszaken & Middelen januari 2020
Begroting 2020
Amendement schrappen 2% stijging OZB
Sluitende Begroting voor Westvoorne in 2020 en verder
Bekijk alle berichten
Farm frites gaat productiecapaciteit verhogen met 40%
Wat een mooi verhaal valt er te beleven aan de Duinzoom 8 in Rockanje!
Persbericht: Leefbaarheidsfonds Westvoorne van start
​Wethouder jaagt de kleine ondernemer het dorp uit!
Verordening burgerinitiatief en jongereninitiatief
Burgerpeiling: Hoe is de dienstverlening van de gemeente
Nationaal park NLDelta
De korenmolen Oostvoorne
Een Aldi en woningen, initiatief weer afgewezen
Dorpsvisies Westvoorne, een presentatie
Presentatie gebiedsgerichte aanpak Stikstof
Eerste stap in nieuwbouwproject Drenkeling fase 2: gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst
Ontwikkeling natuurspeeltuin Mildenburgbos Oostvoorne van start
Flats verrijzen op het landgoed Drenkeling
Motie jeugdvoorzieningen
Motie doorontwikkeling centrum Rockanje
Motie: Evenementen Westvoorne
Persbericht IKC Oostvoorne
Vragen over het Dorpsplein Rockanje
Vragen over de herinrichting van het Dorsplein Rockanje
Verslag van het gesprek tussen overheid en samenleving over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten
Burgemeester geeft startsein feestjaar 800 jaar Rockanje
Bouw sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Kolpapad Rockanje van start
Commissie gecombineerd mei 2020
Commissie Grondgebied & Milieu mei 2020
Raadsvergadering april 2020
Commissie Presentaties Mei 2020
Raadsvergadering februari 2020
Commissie Inwonerszaken & Middelen februari 2020
Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne unaniem vastgesteld
Schoollocaties met brede voorzieningen onderdeel dorpsvisie Oostvoorne
Amendement Visie dorpskernen Westvoorne
Vragen over afwijzen college van de Aldi Oostvoorne
Vragen over de patatkraam Dorpsplein Rockanje
Bekijk alle berichten
Vuil spel voor groene energie in Tinte
Kleine wijzigingen met enorme impact
Waar komen de windmolens en zonnevelden tot 2030?
Windmolens en zonnevelden rondom de glastuinbouw
Zonnevelden rondom de kernen op Voorne
Windmolens als bestuurlijke idee-fixe
RES moties, wat is daar mee gedaan?
Brielle en Westvoorne werken verder aan klimaatneutrale glastuinbouw
Westvoorne zet in op energiebesparing
Presentatie Windpark Maasvlakte2
RES 1.0: Motie opslag van energie en netwerk
RES 1.0: Motie kwaliteit van het landschap
RES 1.0: Motie Zon op land
RES 1.0: Motie Controle van de gemeenteraad
RES 1.0: Motie opgave
RES 1.0: Motie wind op land - wind op zee
RES 1.0: Motie fasering technieken
RES 1.0: Inzet van warmte
RES 1.0: Landschappelijke inpassing zonnevelden
RES 1.0: Restwarmte uit de industrie
RES 1.0: Motie alleen energiebronnen op zee
RES 1.0: Motie randvoorwaarden windmolens
RES 1.0: Motie Windmolens in Westvoorne
RES 1.0: Geen Biomassa centrale
RES 1.0: Motie isolatie
RES 1.0: Motie Zonneboilers
RES 1.0: Motie Waterstofproductie
RES 1.0: Motie Financiën
RES 1.0: Motie Nieuwe technieken
RES 1.0: Motie Energie neutraal
RES 1.0: Motie instrumentarium
RES 1.0: Klare taal
RES 1.0: Motie Energiemix
RES 1.0: Motie Landschappelijke inpassing
RES 1.0: Motie Energie coöperatie
RES 1.0: Motie Participatie
Kosten van de Swipocratie
Verslag van het gesprek tussen overheid en samenleving over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten
Vragen over Swipocratie
Bio installatie Brielle
Swipocratie Nissewaard
Swipocratie Westvoorne
Swipocratie Utrecht, keuze uit 6 windmolens of een kerncentrale?
Commissie Grondgebied en Milieu juni 2020
Raadsvergadering mei 2020
Commissie Grondgebied & Milieu mei 2020
Haalbaarheidsonderzoek windenergie Noordzeeboulevard
Commissie Presentaties maart 2020
Commissie Presentaties februari 2020
Vragen over maximaal 3 windmolens Oostvoornse meer
Motie Duurzame gemeente
Bekijk alle berichten
Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee
Waarnemend burgemeester Voorne aan Zee
Financieel toezicht begroting 2022
Tussenbericht financieel toezicht 2021
Financieel toezicht in verband met de herindeling
Fuserende gemeenten krijgen domeinnaam VoorneaanZee.nl van Partij Westvoorne
Gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stellen herindelingsontwerp vast. Een belangrijke stap in het fusietraject naar één gemeente op Voorne.
Bekendmaking herindelingsontwerp Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
Fusienieuws: op weg naar 1 gemeente op Voorne
Motie Museaal Platform
AD 20-11: Nu al kras in prille liefde tussen fusiegemeenten
Financiële vragen naar aanleiding van vastgestelde begroting in Westvoorne
Concept Herindelingsontwerp
Procotol ARHI-toezicht Brielle-Hellevoetsluis-Westvoorne
Artikel AD 18-11: Wantrouwen Hellevoetsluis zet kwaad bloed in Westvoorne
Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne?
De nieuwe gemeente Voorne
Praatplaat Voorne
Persbericht over de voorgenomen fusie
Communicatie en media strategie
Nieuwe gemeentenaam Voorne definitief ?
Voortgangsrapportage fusieproces
Verslag Bestuurlijk Regieteam
Verslag 3e bijeenkomst Fusie Commissie
Beeldverslag strategische visie
Fusiecommissie juni 2020
Raadsvergadering mei 2020
Commissie Inwonerszaken en Middelen mei 2020
Raadsvergadering april 2020
Raadsvergadering februari 2020
Werkorganisatie Voorne, het faalmechanisme
Bekijk alle berichten
Verdozing op Voorne aan Zee
Passend onderwijs op Voorne
De regiodeal, wat kan je er mee ?
Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee
Inloop voor de Oude Goote in Brielle
Vragen over de NOM woningen aan de zeugenwei te Oostvoorne
Vragen over de plannen voor de Ruy
Bereikbaarheidsplan Voorne-Putten en Haven Rotterdam voor alle inwoners een goed plan?
Persbericht: Burgemeesters blij met instemmen van ministerraad met herindeling
Vragen t.a.v. Woningmobiliteit
vragen t.a.v. herziening huisvestingswet
Huisvestingsproblemen in de gemeente Westvoorne, welke oplossingen zijn beschikbaar?
Woningmobiliteit: Hoe bevorderen we woningmobiliteit in Westvoorne
Vragen over herziene woningwet en de toepassing in Westvoorne
Snelstudie: ThuiswerkHubs kansrijk, ook op Voorne aan Zee
Burgerparticipatie
Sloop seniorenwoningen Patrijzenlaan officieel van start
Coalitiepartijen eensgezind: Burgerparticipatie doen we een beetje achteraf. Ook voor de Ruy in Oostvoorne.
​Renovatie NOM woningen
Presentatie Drenkeling
Van landgoed naar Vinex wijk Drenkeling
Geen beweging in NOM Dossier, huurders in de wachtstand
​Verkeersveiligheid Oostvoorne onder de loep!
(nog geen vervolg) NOM woningen Oostvoorne
Geen Aldi aan de Ruy, wel 48 appartementen
Pre mantelzorg, zorgen voor familie lijkt verder weg dan ooit
Duurzaamheid ontbreekt, bewoners betalen de rekening
Wethouders vertellen een sprookje, bewoners de dupe
Waarom is bouwen buiten de BSD toegestaan?
Nationaal Park NLDelta
Arbeidsmigranten en Stella Rossa Tinte
Negeert het college de wensen van de raad?
Een Aldi en woningen, initiatief weer afgewezen
gebiedsontwikkeling overzicht projecten
Een AZC op Olaertsduyn?
Flats verrijzen op het landgoed Drenkeling
Amendement Drenkeling; Wonen in het park
Motie: “Drenkeling: aanpassing groen en blauw, ruimte voor inwoners”
Presentatie Drenkeling: stand van zaken
Uitbreiding basisschool de Zeewinde
Realisatie natuurspeeltuin Oostvoorne ism ZuidHollandslandschap (ZHL)
Motie Woonprojecten
Uitbreidingsmogelijkheden BS De Zeewinde
Motie mogelijkheden Westvoorne
Motie Woonwensen en anders bouwen
Motie Bereikbare Woningen
MOTIE doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes
Motie verbod consumentenvuurwerk
Persbericht IKC Oostvoorne
Bouw begonnen 20 woningen Hoogvlietlaan en het Kolpapad Rockanje
Verslag van het gesprek tussen overheid en samenleving over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten
Koopgarant woningen
Commissie Grondgebied en Milieu juni 2020
Commissie gecombineerd mei 2020
Vragen over de stand van zaken van de bouwinitiatieven
Commissie Grondgebied & Milieu februari 2020
Vragen over lift complex Schoutweg Oostvoorne
Raadsvergadering januari 2020
Commissie Grondgebied en Milieu januari 2020
Vragen over bestrating dorsplein Oostvoorne
Motie Westvoorne zoemt
Motie Container tuintjes
Vragen over veiligheid Kruininger Gors
Vragen over actie college en woningbouwopgave Westvoorne
Vragen Gijzenhoekweg, verduurzaming en niet serieus behandelen van bewoners
Motie Gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne
Amendement tegen woningbouw hoger dan 4 lagen
Vragen over impact Westvoorne n.a.v. renovatie Heinenoordtunnel
Vragen over de Driehoek Oostvoorne
Bekijk alle berichten

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.