Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Ondersteuning aan mantelzorgers in Coronatijd

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

 Datum vraagstelling 8 september 2020

Vraagsteller Mevrouw A. Vermeer (Partij Westvoorne)
Vraag
Bij de behandeling van de nota mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, in de commissie IZ & Middelen d.d. 8 september, is door mevrouw Vermeer verzocht om in de raadsvergadering van 23 september, de raad te informeren over de ondersteuning die aan mantelzorgers wordt geboden in Coronatijd.


Portefeuillehouder
W.A.J. Borgonjen


Datum beantwoording 18 september 2020
Antwoord
.
De gemeente Westvoorne verstrekt subsidie aan Stichting MEE voor mantelzorgondersteuning. Mantelzorgconsulenten van MEE geven informatie en advies aan mantelzorgers. Na de lockdown en dus ook het sluiten van dagbestedingscentra, zijn de mantelzorgconsulenten van MEE actief aan de slag gegaan. De mantelzorgconsulenten hebben met al de mantelzorgers die bij hen bekend en of geregistreerd staan, telefonisch contact opgenomen om ondersteuning of een luisterend oor te bieden. Ook hebben de mantelzorgondersteuners van MEE contact gezocht met de casemanagers dementie en dagbestedingscentra. MEE heeft nieuwsbrieven verspreid onder de mantelzorgers en ketenpartners. Ook de casemanagers dementie hebben contact gezocht met dagbestedingscentra en mantelzorgers om te ondersteunen waar mogelijk.

Zorgaanbieders hebben ook actief contact gehouden met hun cliënten, die door sluiting de dagbesteding thuis kwamen te zitten. Aanbieders hebben alternatieve vormen van ondersteuning geboden door bijvoorbeeld (beeld)bellen, doen van boodschappen, uitgeven van nieuwsbrieven etc. De beleidsambtenaren heb contact gehad met deze dagbestedingscentra om te beoordelen of deze organisaties ook daadwerkelijk alternatieve vormen van ondersteuning hebben geboden. De gemeenten op Voorne hebben overzichten ontvangen van de alternatieve vormen van ondersteuning die deze aanbieders hebben geboden.
Indien een situatie onhoudbaar was, konden enkele mensen gebruik maken van de dagbesteding zodra de 1,5 meter en RIVM richtlijnen geborgd konden worden.

Ook Welzijn Ouderen heeft geprobeerd contact te houden met de ouderen in Westvoorne. Door Welzijn ouderen is een telefooncirkel opgestart en zijn kaarten naar ouderen verstuurd met telefoonnummers van Welzijn ouderen. Zowel de ouderen als familie of kennissen van ouderen kunnen contact opnemen met Welzijn ouderen voor een luisterend oor of een maatje. Op 1 juli 2020 zijn de signalerende huisbezoeken weer van start gegaan, met inachtneming van de richtlijnen van RIVM. In de lockdown periode zijn er ook enkele huisbezoeken telefonisch gedaan.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/