Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Negeert het college de wensen van de raad?

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Bijgaande schriftelijke vragen, ter beantwoording door de wethouder


Tijdens de Gecombineerde commissie van 30 november heeft u een mededeling gedaan over de moties die zijn aangenomen op 4 en 25 november 2020.
U geeft aan dat het raadzaam is om bij volgende commissie vergadering terug te komen op de aangenomen moties omdat een aantal moties heel erg moeilijk en zelfs niet uit te voeren zijn.

Voorstel is gedaan om voorafgaande de vergadering van 6 januari 2021, door middel van een memo nader toe te lichten ten aanzien van de aangenomen moties.


In de commissie grondgebied en Milieu van 6 januari 2021 geeft u bij de mededeling het volgende aan:

U heeft toegezegd dat de aangenomen moties van 4 november en 25 november 2020 dat we daar op terug zouden komen als college in de vergadering van 6 januari. In deze vergadering zijn door de wethouder de volgende opmerkingen meegegeven:

• Of we moties gaan uitvoeren
• Of we de moties in het geheel of gedeeltelijk gaan uitvoeren met een motivatie

Daarnaast een toezegging dat de wethouder in de Commissie van 1 februari een verdere toelichting te geven.

Vraag:

Graag ontvang ik van u de eerder toegezegde memo met daarin opgenomen de moties die u geheel, gedeeltelijk of niet gaat uitvoeren en per welke datum.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/