Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Nationaal park NLDelta

De gemeente heeft toegezegd deel te willen nemen aan het Nationaal Park. Worden we nu als inwoners ingezet als marketinginstrument ?

Datum vraagstelling 24-02-2021

Vraagsteller
Daan van Orselen, Partij Westvoorne
Vraag
1. Wat is de status van de ontwikkeling naar een Nationaal Park NLDelta?
2. Is Westvoorne betrokken bij dit initiatief? Zo ja, op welke wijze.
3. Waarom neemt Westvoorne deel aan het Nationaal park NLDelta? Wat zijn de voordelen en welke nadelen ziet u?
4. Er is op dit moment geen juridische status aan NLDelta, kunt u bevestigen dat NLDelta geen juridische status heeft en geen juridische status krijgt?
5. Wat is de beslissingsbevoegdheid van de deelnemende gemeenten over het grondgebied van Westvoorne, indien de meerderheid van NL Delta een landschappelijke wijziging voorstel, waarbij gemeente Westvoorne een andere mening is toegedaan?

Portefeuillehouder
Henk de Graad
Sector/Team
IZ/SER
Datum beantwoording

30-03-2021
Antwoord
1. Momenteel is het programmabureau NLDelta bezig de statusaanvraag voor Nationaal Park nieuwe stijl NLDelta voor te bereiden.
2. De gemeente Westvoorne is een van de partijen die gevraagd is de statusaanvraag te ondersteunen voor indiening bij het Rijk. De gemeente Westvoorne, de portefeuillehouder Recreatie & Toerisme, neemt deel aan bestuurlijke bijeenkomsten over NLDelta.
3. We zien dat de status van Nationaal Park NLDelta kansen kan bieden voor onze regio op het gebied van marketing & promotie, natuurwaarden en versterking van het woon- en vestigingsklimaat. Maar er zijn ook zorgpunten, zoals de eventuele ruimtelijke consequenties voor gemeenten en andere partijen, de inrichting van de governance en mogelijke belangentegenstellingen van deelnemers.
4. Op dit moment heeft NLDelta nog geen juridische status, de statusaanvraag is nog in voorbereiding. Als de gemeente Westvoorne instemt met de statusaanvraag, dan houdt dit in dat:
• De gemeente Westvoorne akkoord is met de begrenzing van het NLDelta-gebied, waarmee Westvoorne geheel onderdeel wordt van het Nationaal Park NLDelta;
• De gemeente Westvoorne bij het maken van integrale afwegingen en het nemen van besluiten het belang van Nationaal Park NLDelta zoveel mogelijk meeneemt.
• De gemeente Westvoorne de ambities en doelstellingen van NLDelta erkent;
• Kansen ziet om mee te denken en te werken aan het realiseren van de ambities die in de statusaanvraag Nationaal Park NLDelta zijn opgenomen, waarbij partners hun zeggenschap behouden.
• De gemeente Westvoorne bereid is lid te worden van de nog op te richten vereniging.
5. De gemeente Westvoorne behoudt de zeggenschap over het eigen grondgebied. Wel wordt de gemeente Westvoorne als lid geacht het belang van Nationaal Park NLDelta zoveel mogelijk mee te nemen in afwegingen en besluitvorming.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/