Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Woonwensen en anders bouwen

Deze motie is aangenomen met 10 stemmen voor (Partij Westvoorne, IBW, GBW, CDA) en 5 stemmen tegen de motie (D66, PvdA,VVD)

Motie Woonwensen en anders bouwen

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de presentatie Van woningmarktverkenning naar Portefeuilleplan Woonbedrijf op 11 september 2019, de brief van het college Toekomst woonbedrijf Westvoorne van 5 juni 2020 en de jaarstukken woonbedrijf 2019 van 24 juni 2019,

Constaterende dat:
- het regio-akkoord aangeeft dat er een tekort aan huurwoningen bestaat;
- er interesse bestaat om anders te wonen, dat wil zeggen duurzame materialen en energieneutraal, van bouw tot en met bewonen;
- in andere gemeenten positieve ervaring is opgedaan met anders bouwen en wonen.

Overwegende dat:
- vanuit het woonbedrijf uitsluitend wordt voorzien in traditionele woningbouw;
- ervaring aanwezig is ten aanzien van off-grid wonen;
- duurzaamheid en energie neutraal bouwen en wonen verder ontwikkelt kan worden;
- andere gemeenten deze ontwikkeling succesvol uitvoeren door middel van ecologische woningbouw.

Verzoekt het college:
- het woonbedrijf in 2020 opdracht te geven om op basis van ecologische woningbouw een plan te ontwikkelen;
- daarmee te voorzien in een substantieel aantal woningen op basis van ecologische woningbouw;
- daarmee te voorzien in een substantieel aantal woningen op basis van compacte, 2 persoons woningen;
- met ondersteuning van koopgarant en/of een starterslening, deze woningen als eerste aan te bieden aan de inwoners van Westvoorne;
- deze woningen 2022 aan te bieden aan de markt.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/