Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Verkeersveiligheid Oostvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Verkeersveiligheid Oostvoorne

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de veiligheidssituatie op de Brielseweg, deRuy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne door meerdere bewoners en omwonenden,

Constaterende dat:
- er sprake is van een toenemende verkeersintensiteit van auto's en fietsers;
- de verkeerssituatie voor de deelnemers vaak onduidelijk is door het ontbreken van verkeerstekens;
- de zwakkere verkeersdeelnemers zich onveilig voelen en zijn, bij het fietsen of oversteken van de wegen;
- er sprake is van jonge verkeersdeelnemers die van en naar hun school, kerk, vereniging en dorpscentrum in het algemeen bewegen.

Overwegende dat:
- de eerdere aangebrachte ledverlichting in de zebrapaden nauwelijks effect (meer) hebben op het gedrag van automobilisten;
- de fiets- en voetpaden op een aantal punten onlogisch stoppen of elders verdergaan;
- er geen snelheid remmende of beperkende maatregelen aanwezig zijn;
- op meerdere plekken sprake is van een onoverzichtelijke verkeerssituatie;
- ieder verkeersslachtoffer er 1 teveel is.

Verzoekt het college:
- de verkeerssituatie te laten beoordelen door een extern bureau, zoals bijvoorbeeld De Groot Verkeer en Veiligheid, vanuit het perspectief een verkeersveilige omgeving voor fietsers en voetganger, specifiek de jongste verkeersdeelnemers;
- het uitgevoerde onderzoek door middel van een advies aan de raad voor te leggen per januari 2021;
- tussentijds maatregelen te treffen die de veiligheid van voornoemde verkeersdeelnemers bevorderen en zekerstellen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/