Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie verbod consumentenvuurwerk

Motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Partij Westvoorne en Dhr Sommeling IBW). Motivatie om tegen deze motie te stemmen is dat een degelijk verbod vanuit de landelijke overheid dient te komen.

Motie verbod consumentenvuurwerk

De gemeenteraad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, Constaterende dat:

 Het afsteken van consumentenvuurwerk, met name rond de jaarwisseling, maar ook voor die tijd, leidt tot
o een aanmerkelijk risico op letselschade, diverse vormen van materiele schade en ernstige overlast voor mensen, dieren en flora en fauna in Natura 2000 gebied;
o groepsvorming van meerdere personen;
o urenlange verontreiniging van de lokale atmosfeer, met acute gevolgen voor mensen met ademhalingsproblemen;
o regelmatige bedreiging door vuurwerk van handhavers en hulpverleners.

Overwegende dat:
 de handhaving van coronamaatregelen al een buitensporige wissel zal trekken op de handhavers;
 het getuigt van fatsoen en waardering jegens de zorg om te pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod om verdere overbelasting te voorkomen;
 sommige vormen van vuurwerk weliswaar illegaal zijn, maar dat deze toch worden afgestoken;
 de samenleving zich in toenemende mate uitspreekt voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Verzoekt het college op om:
 zich binnen de Veiligheidsregio in te spannen om gezamenlijk te komen tot een algeheel vuurwerkverbod, bij voorkeur voor de gehele Veiligheidsregio, in de gemeenten op Voorne, en anders in elk geval in Westvoorne in ieder geval voor de jaarwisseling 2020/2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,
Regina Roggeveen
Fractievoorzitter PvdA


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/