Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

MOTIE toekomstbestendigheid buitensportaccommodatie

Deze motie is unaniem aangenomen

MOTIE toekomstbestendigheid buitensportaccommodatie

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, constaterende dat:

• Onze buitensport-accommodaties belangrijk zijn voor leefbaarheid, het aanbieden van sportgelegenheid maar ook sociale cohesie binnen onze gemeente;
• De toekomstbestendigheid van onze buitensport-accommodaties een prioriteit is van ons als Raad;
• Onze Raad voor twee van de drie buitensport-accommodaties geld gereserveerd heeft voor de Clubgebouwen;
• Het Clubgebouw van de derde buitensportaccommodatie, Hockeyvereniging Forcial, veel achterstallig onderhoud kent en uitbreiding behoeft;
• Een onafhankelijk meerjarenonderhoudsrapport een indicatieve begroting voor de komende 20 jaar heeft afgegeven van EUR 300K;
• Forcial al jaren in verhouding tot de andere twee buitensport accommodaties structureel meer huur aan de gemeente betaalt;
• Forcial daarom structureel te weinig heeft kunnen reserveren voor onderhoud;

overwegende dat :
de toekomstbestendigheid van onze buitensport accommodaties een prioriteit heeft binnen onze gemeente Westvoorne

verzoekt het college om:
1. Medio q1-2021 een voorstel met opties aan de Raad voor te leggen teneinde ook deze buitensport-accommodatie toekomstbestendig te maken;
2. Dit voorstel behelst een totaal strategische visie waarin de zelfwerkzaamheid & zelfredzaamheid van de vereniging opgenomen zijn;
3. Vooralsnog een bedrag ad EUR 300.000 te reserveren om de toekomstbestendigheid te realiseren:
 Hiervoor EUR 150.000 te gebruiken uit het teveel gereserveerde bedrag voor de vervanging van het kunstgrasveld 2 bij Forcial;
 De resterende EUR 150.000 uit de algemene reserves te dekken.

en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD Westvoorne.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/