Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie overlast door tijdelijk in Brielle verblijvende arbeidsmigranten

 De fracties van de VVD, PvdA, IBGB en D66 stellen de gemeenteraad van Brielle, in vergadering bijeen op 6 juli 2020, voor om de volgende motie aan te nemen: ...

Van mening zijnde dat: De leefomgeving in verschillende woonwijken binnen de gemeente ernstig wordt aangetast door: ...

Stelt voor: Alle middelen die ter beschikking staan in te zetten om overlast, veroorzaakt door arbeidsmigranten in de leefomgeving te minimaliseren, zoals: - Het inrichten van een Informatiepunt arbeidsmigranten waaronder het benoemen van een direct aanspreekpunt bij de gemeente (mailadres) waar inwoners klachten kunnen melden en welke snel opgevolgd worden en doorgespeeld naar de handhaving en politie. Er is actief contact, overleg en terugkoppeling naar melders;
- Actieve communicatie met de wijkvereniging;
- Uitnodigen huiseigenaren om de problemen te bespreken, afspraken te maken over verwachtingen vanuit de gemeente richting de huiseigenaren. Het opstellen van een convenant met het vaststellen van deze verwachtingen. Het stellen van gezamenlijke doelen en acties;
- Treed in overleg met makelaarskantoren en doe een moreel appèl geen huizen te verkopen aan huisjesmelkers;
- Inzet extra handhaving, bij voorkeur (in ieder geval) een Pools-talige BOA;
- Het instellen van een Alcoholverbod;
- De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) biedt de mogelijkheid tot gebiedsaanwijzingen, o.a. rondom supermarkten, pleinen, parken etc. Bij overtreden kan geverbaliseerd worden.
- Woningcontroles en interventieteams;
- Vergunningen
- Bestemmingsplannen
- Inzetten handhavingsinstrumenten (handhavingsteams);
- Bestemmingsplan handhaven
- Last onder dwangsom
- Sluiting pand
- Illegale kamerverhuur aanpak.
Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/