Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

MOTIE optimaliseer subsidie aanvragen

Deze motie is unaniem aangenomen

MOTIE optimaliseer subsidie aanvragen

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, constaterende dat:

• Er diverse mogelijkheden voor de gemeente zijn om kosten te reduceren door het aanvragen van subsidies, heffingskortingen en dergelijke;
• Het niet, niet volledig, niet juist of niet volledig én niet juist aanvragen financiële risico's met zich mee brengt;

overwegende dat:
het voor de optimale belangenbehartiging van onze inwoners belangrijk is maximaal gebruik te maken van faciliteiten, zoals subsidie's, rijks en Europesche bijdragen.

verzoekt het college om:
1. Toe te zien op een volledige aanvraag van subsidies, heffingskortingen en dergelijke;
2. De risico's die hiermee samenhangen te onderkennen en controlemaatregelen om dit te beperken adequaat in de organisatie in te bedden.

en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD Westvoorne.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/