Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie: Nu handelen, sneller beoordelen!

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie: Nu handelen, sneller beoordelen!

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020,

Constaterende dat:
- het aanvragen van een hulpmiddel/huishoudelijke hulp bij de gemeente (wmo) een paar weken tot een paar maanden in beslag kan nemen,
- een aandoening, ziekte of persoonlijke situatie snel kan verslechteren;
- traagheid in dit proces kan leiden tot onnodige zorgen en stress;
- het snel handelen de hulpbehoevende mens, maar ook de afdeling veel tijd en energie kan besparen.

Is van mening dat:
- als een hulpbehoevende lang moet wachten op hulpmiddelen, huishoudelijke hulp de conditie achteruit kan gaan;
- snelle ondersteuning van huishoudelijke hulp verlichting geeft.

Verzoekt het college:
- te zorgen dat cliënten die dat nodig hebben zo snel mogelijk zorg en ondersteuning krijgen, daartoe de spoedprocedure te bezien en indien noodzakelijk aan te passen;
- hierover de raad zo spoedig mogelijk te informeren en dit aspect te betrekken bij het mantelzorgbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de Partij Westvoorne
Alice Vermeer


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/