Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie naar de kern

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor: Partij Westvoorne, IBW, 1 stem CDA en 8 stemmen tegen: VVD, GBW, CDA, PvdA, D66

Motie naar de kern

De raad in vergadering bijeen op 25 november 2020, in kennis gesteld van de presentatie Van woningmarktverkenning naar Portefeuilleplan Woonbedrijf op 11 september 2019, de brief van het college Toekomst woonbedrijf Westvoorne van 5 juni 2020 en de jaarstukken woonbedrijf 2019 van 24 juni 2019,

Constaterende dat:
- de kerntaak van het woonbedrijf bestaat uit het verhuren van woningen;
- het woonbedrijf objecten in beheer en eigendom heeft die niet tot de kerntaak behoren;
- het woningbezit aangeeft dat er sprake is van 5 losse panden, 8 garages, 1 stalling/berging en 6 parkeerplaatsen.

Overwegende dat:
- het voornoemde bezit niet behoort tot de kerntaak van het woonbedrijf;
- het eigendom niet significant bijdraagt aan de economische ontwikkeling van het woonbedrijf.

Verzoekt het college:
- bezit welke niet behoort tot de kerntaak van het woonbedrijf uit de vastgoedportefeuille te halen;
- alle losse panden, garages, stalling/berging en parkeerplaatsen beschikbaar te stellen aan de markt;
- voornoemd bezit en gelijksoortige objecten in 2021 te verkopen op basis van de geldende marktwaarde.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/