Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Museaal Platform

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie Museaal Platform

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van het cultureel projectenprogramma "Voorne in alle staten", besproken in de commissie op 3 december 2019,

Constaterende dat:
- er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne;
- er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle staten" werd georganiseerd.

Overwegende dat:
- de cultuurgeschiedenis van Oostvoorne, Rockanje en Tinte het waard is om te behouden;
- diverse mensen zich op vrijwillige basis hiervoor dagelijks inzetten;
- samenwerkingskracht van de betrokken organisaties van evident belang is om de cultuurgeschiedenis te behouden;
- het museaal vanaf 2023 overgaat in een regionaal museaal platform op Voorne.

Verzoekt het college:
- te starten met het inrichten van een museaal platform Westvoorne;
- de betrokken organisaties te ondersteunen en actief te betrekken bij deze ontwikkeling;
- te onderzoeken hoe het museaal platform Westvoorne kan overgaan, samen met Brielle en Hellevoetsluis, naar een regionaal museaal platform;
- de culturele instellingen te ondersteunen en te komen tot een solide financiële bedrijfsvoeringen bestaansrecht.
En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/