Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie mogelijkheden Westvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie mogelijkheden Westvoorne

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van het vigerende omgevingsplan,

Constaterende dat:
- de bestaande mogelijkheden vanuit het omgevingsplan onvoldoende bekend dan wel gefaciliteerd worden vanuit de gemeentelijke organisatie;
- differentiatie in woonvormen achterblijft bij de doelstelling.

Overwegende dat:
- gedifferentieerde woonvormen bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving;
- het aantal pre-mantelzorg woningen achterblijft bij de behoefte in de maatschappij;
- initiatieven en ontwikkelingen zoals een zorghotel of hospice niet plaats vinden binnen de gemeente;
- ontwikkeling van meergeneratiewoningen achterblijft bij de landelijke trend.

Verzoekt het college:
- dat initiatieven zoals, onder andere, genoemd bij de overwegingen, door de gemeente worden behandeld met een 'hoe-kan-het-wel' benadering;
- beleidsregels op te stellen om meergeneratiewonen en premantelzorgwoningen te faciliteren;
- deze de raad aan te bieden uiterlijk in 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/