Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie: Meer licht in de donkere dagen.

Deze motie van de PvdA is unaniem aangenomen

Motie: Meer licht in de donkere dagen.

De Gemeenteraad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 25 november 2020,
Overwegend dat:

De Coronacrisis nog steeds voortduurt.
Dit de bevolking al lange tijd veel beperkingen oplegt.
Men daardoor meer aan huis en omgeving gebonden is.
De Kerstmarkten en alles wat daaromheen gebeurt niet plaats vinden.
Velen geraakt zijn door de gevolgen voor de mensen in hun omgeving en daarbuiten.

Is van mening dat:
De burgers best wat extra gezelligheid kunnen gebruiken.
De mogelijkheden om daartoe bij te dragen beperkt zijn vanwege de maatregelen.
Saamhorigheid in deze tijd in waarde is gestegen.
Een gezellige winkelomgeving voorzien van feestelijke verlichting e.d. daartoe bijdraagt.

Verzoekt het College:
Te onderzoeken of het mogelijk is om dit jaar meer te doen aan het feestelijk versieren van
onze dorpskernen nu de Kerstmarkten en alles wat daaromheen plaatsvindt niet doorgaan.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/