Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Korenmolen 'De maalderij'

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Korenmolen 'De maalderij'

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de begroting 2020;

Constaterende dat:
- de korenmolen zeer beperkte mogelijkheden heeft voor ontvangst van bezoekers;
- er geen watervoorziening en verwarmingsmogelijkheden beschikbaar zijn;
- rioolaansluiting en toiletvoorzieningen niet aanwezig zijn.

Overwegende dat:
- voornoemde faciliteiten rand voorwaardelijk zijn voor ontvangst van bezoekers;
- een bezoekerscentrum bijdraagt aan educatieve en culturele invulling op Voorne;
- de stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen zich vanaf 1999 inzet om de molen te restaureren en daarmee behouden voor Oostvoorne;
- de stichting voorziet in een gedegen exploitatieplan;
- een eenmalige investering noodzakelijk is voor zelfstandig behoud en exploitatie van de molen op lange termijn.

Verzoekt het college:
- eenmalig een substantiële bijdrage toe te kennen voor het bezoekerscentrum 'De maalderij';
- daarmee het pand 'De maalderij' te behouden en veilig te stellen voor de maatschappelijke en culturele omgeving;
- maximaal te faciliteren in het tot stand komen van de benodigde vergunningen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/