Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie (verkoop van) koepel Zeeburg

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor de motie (VVD, CDA, GBW)  en 8  stemmen tegen de motie tot verkoop  (IBW, Partij Westvoorne, PvdA, D66)

Motie koepel Zeeburg

De raad van Westvoorne, bijeen in vergadering op 25 november 2020,
Constaterende dat:

- de koepel Zeeburg vanuit een culture en historische waarde is heropgebouwd;
- mensen in Westvoorne zich jaren hebben ingezet voor de bouw van dit cultureel erfgoed
- dat er naast de subsidie vanuit de stadsregio ook particuliergeld is bijeengebracht
- de daadwerkelijke investering in 2014 zijn vastgesteld op € 671.889,00;
- vanaf 2015 meerdere lasten hebben gedrukt op de begroting van de gemeente.

Overwegende dat:
- dat naast particuliere fondsenwerving en gemeenschapsgeld de Koepel Zeeburg tot stand is gekomen
- de koepel Zeeburg een maatschappelijke waarde vertegenwoordigt;
- het college verkoopmogelijkheden onderzoekt;
- ook een langdurige kostendekkende verhuur mogelijk moet zijn
- de gemeente Westvoorne de verantwoordelijk voor de Koepel Zeeburg op zich heeft genomen

Verzoekt het college:
- de koepel Zeeburg te behouden voor maatschappelijke doeleinden;
- te onderzoeken op welke wijze de Koepel Zeeburg ingezet kan worden voor maatschappelijke doeleinden.
- te onderzoeken met opties van zowel koop als verhuur aan een maatschappelijke organisatie
- te realiseren dat bij mogelijke verhuur de exploitatie kosten van de gemeente voor langere termijn gedekt zijn
- te realiseren dat een eventuele verhuur of verkoop van de koepel Zeeburg voor de fusiedatum van 1-1-2023 plaatsvindt
- het onderzoek af te ronden en op korte termijn te presenteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.
Nico Groenewegen CDA


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/