Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Koepel Zeeburg

Deze motie is aangehouden door stakende stemmen. Voor het behouden van de koepel Zeeburg: Partij Westvoorne, IBW, PvdA, D66  en tegen behouden van de koepel Zeeburg: VVD, CDA, GBW

Motie Koepel Zeeburg

De raad in vergadering bijeen op 25 november 2020, in kennis gesteld van de ingebrachte moties en amendementen op basis van de begroting 2020

Constaterende dat:
- de Koepel Zeeburg is heropgebouwd vanuit een culture en historische overwegingen;
- de daadwerkelijke investeringen in 2014 zijn vastgesteld op € 671.889,00;
- vanaf 2015 meerdere exploitatielasten door de gemeente Westvoorne zijn gedragen

Overwegende dat:
- gemeenschapsgeld is aangewend vanuit de gemeente Westvoorne en subsidieverstrekkers;
- het college verkoopmogelijkheden onderzoekt;
- de Koepel Zeeburg een maatschappelijke waarde vertegenwoordigt;
- maatschappelijke organisaties en ontwikkelingen naar één gemeente Voorne ruimte vragen om maatschappelijk vastgoed beschikbaar te hebben;
- een verkoop onder de stichtingskosten een maatschappelijk verlies oplevert.

Verzoekt het college:
- de Koepel Zeeburg te behouden voor maatschappelijke doeleinden;
- een eventuele verkoop van de Koepel Zeeburg over te laten aan de nieuwe gemeente Voorne, vanaf 2023;
- te onderzoeken op welke wijze de Koepel ingezet kan worden voor maatschappelijke doeleinden;
- het onderzoek te presenteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/