Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie jeugdvoorzieningen

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie jeugdvoorzieningen

De raad in vergadering bijeen op 25 november 2020, in kennis gesteld van het voorstel inrichting speellocaties van 25 november 2019, de startnotitie speelruimteplan en beheerplan 2017-2022 en het plan van aanpak jeugdparticipatie van 10 januari 2019,

Constaterende dat:
- de speelvoorzieningen binnen Westvoorne ontoereikend of niet doelmatig zijn;
- de verbinding van spelen en ontwikkeling met verbinding naar natuur en omgeving onvoldoende beschikbaar is in Oostvoorne.

Overwegende dat:
- natuurspeelplaatsen passen in de omgeving van Westvoorne;
- ontmoeten en verbinden een belangrijk element is in de ontwikkeling van de jeugd;
- voorzieningen voor de jeugd in elke leeftijd, bijdragen in een gezond en wenselijk vestigingsklimaat voor gezinnen.

Verzoekt het college:
- te voorzien in moderne speelplaatsen, waaronder natuur speelplaatsen, in de wijken van Westvoorne;
- het Mildenburgbos of de Hofwei te overwegen als een mogelijke plek voor een dergelijke natuurspeelplaats;
- hier in beginsel een bedrag van 25.000 euro te reserveren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/