Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Hulp- en Zorgwijzer

- voor de inwoners van Westvoorne een digitale hulp- en zorgwijzer te ontwikkelen/aan te schaffen;

- als gemeente de regiefunctie daarvan te voeren, zodat het juiste en actuele aanbod getoond wordt en de betrouwbaarheid van de aanbieders gecontroleerd wordt;

- deze hulp- en zorgwijzer in het voorjaar van 2019 operationeel te hebben

 Overwegende dat:

- er een scala aan professionele en semiprofessionele hulpverlenende instanties is;
- daarnaast ook verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen (vrijwillige) hulp aanbieden;
- zoeken naar passende hulp vaak heel lastig is, dit zeker geldt voor voor mensen die niet goed thuis zijn in het opzoeken op het internet;
- de gemeente Westvoorne geen (digitaal) systeem heeft waarin opgezocht kan worden welke hulp of zorg geboden wordt en door wie die aangeboden wordt;
- In andere gemeenten dergelijke systemen wel voorhanden zijn,


Is van mening dat:
- elke inwoner van Westvoorne op eenvoudige wijze een antwoord moet kunnen vinden op de meest voorkomende hulp- en zorgvragen over onder meer (zelfstandig) wonen, zorg, financiën;
- dit door middel van een makkelijk toegankelijke digitale hulp en zorgwijzer door de gemeente geleverd kan worden;
- deze zorgwijzer ook door wijkverpleegkundigen en andere professionals gebruikt kan worden,


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/