Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie huisvesting arbeidsmigranten

verzoekt het college:

- met spoed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten op te stellen;
- dit beleid in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad aan te bieden;
- met ondernemers, die bereid zijn de ontwikkeling van bovengenoemde woonvorm op zich te nemen, zo spoedig mogelijk contact op te nemen;
- een locatie aan te wijzen die geschikt is om een dergelijk project te realiseren.

is van mening dat:


- er op dit moment sprake is van een ongewenste situatie met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten;

- hierbij zowel sprake is van ondeugdelijke huisvesting als van overlast;

- de gemeente Westvoorne met spoed beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten dient te ontwikkelen;


- er in Nederland inmiddels een aantal voorbeelden zijn van woonvormen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten waarbij zowel zorg gedragen wordt voor fatsoenlijke, geclusterde huisvesting voorzien van een aantal noodzakelijke voorzieningen voor de huurders als voor het voorkomen van overlast;

- er ook in onze omgeving ondernemers zijn die een dergelijke ontwikkeling op zich willen nemen;

- er in Westvoorne voldoende ruimte beschikbaar is om zo een woonproject te realiseren, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de locatie Kleidijk/Westvoorneweg waar eerder kantoorvoorzieningen ten behoeve van het glastuinbouwgebied gepland waren,


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/