Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Hart onder de riem

Deze motie is unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Westvoorne in vergadering bijeen op 4 november 2020

Constaterende dat:
 Horeca ook in Westvoorne een zeer zware tijd doormaken
 Veel mensen het moeilijk hebben en eenzaam zijn
 Vooral mantelzorgers het extra zwaar hebben en weinig hulp
 Diverse momenten als dag van de ouderen, gezellig samenzijn voor mantelzorgers en vrijwilligers geen doorgang konden vinden
 Dat het geld voor waardering voor speciale groepen in kas blijft dat anders in en aan de horeca besteed zou worden.

Overwegende dat :
 Dit geld juist nu ingezet zou moeten worden voor waar het voor bedoeld is en anders naar de reserves zou vloeien
 De horeca in Westvoorne wel een opkikkertje kunnen gebruiken
 De mantelzorgers en vrijwilligers juist in deze tijd een pluim verdienen

Verzoekt het college :
 Het niet bestede geld toch vrij te maken voor de mantelzorgers en zo mogelijk ook vrijwilligers in de vorm van een tegoedbon in te wisselen en te besteden in deze coronatijd, bij de horeca in Westvoorne.
 Budgettaire dekking te vinden in de reguliere budgetten voor deze doelgroepen en daarbij ook het budget voor het begrotingsdiner te betrekken .

gaat over tot de orde van de dag
Th. Fransman
N. Groenewegen


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/