Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie: “Drenkeling: aanpassing groen en blauw, ruimte voor inwoners”

Naar aanleiding van de voorgenomen intentie overeenkomst, behandeld in de gemeenteraad op woensdag 20 januari, verzoekt Partij Westvoorne om aanpassing van de overeenkomst. Het voorstel is afgewezen door een groot deel van de raad.

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 20 januari 2021,

overwegende dat:
- momenteel wordt er gewerkt aan het stedenbouwkundig voorontwerp van Drenkeling fase 2;
- de eerste concepten van het stedenbouwkundig voorontwerp kenbaar worden in de intentieovereenkomst;
- dat naar aanleiding van de zienswijzen van omwonenden het bestemmingsplan Drenkeling fase 1 als volgt is aangepast: het verschuiven van de woonvlakken verder af van de bestaande bebouwing, er een grotere groene en blauwe buffer is gekomen tussen nieuwe en bestaande woningen, de afwijkingsbevoegdheid voor een volwaardige derde bouwlaag is geschrapt;
- het nu bekende concept stedenbouwkundig voorontwerp van Drenkeling fase 2 voorziet in veel groen en blauw in het midden van het plangebied maar nauwelijks aan de randen daarvan;
- het vooralsnog niet gelukt is een definitieve locatie aan te wijzen voor het project CPO coliving en het Knarrenhof in Westvoorne,

is van mening dat:
- ook na de aanpassing van het bestemmingsplan wordt door veel bewoners van de Drenkeling en aan de randen daarvan de afstand tussen de bestaande en nieuw geplaatste bouwwerken als onvoldoende ervaren;
- het beter is om het definitieve stedenbouwkundig voorontwerp van Drenkeling fase 2 zodanig te maken dat er voldoende ruimte wordt ingenomen door groen en blauw tussen de bestaande bebouwing aan de rand van de Drenkeling en de beoogde nieuwe bebouwing;
- deze verschuiving van groen en blauw niet ten koste gaat van het aantal te bouwen woningen;
- gezien de twee concrete woonprojecten in Westvoorne van inwoners: CPO co-living en het Knarrenhof, de drenkeling bij uitstek geschikt is om hier invulling aan te geven,

verzoekt het college:
- het definitieve stedenbouwkundig voorontwerp van Drenkeling fase 2 zodanig te maken dat er robuuste afscheiding is door groen en blauw tussen de bestaande bebouwing aan de rand van de Drenkeling en de beoogde nieuwe bebouwing,
- dat er wordt bepaald waar de twee projecten van inwoners van Westvoorne (CPO en Knarenhof) een plaats kunnen krijgen in Drenkeling fase 2,

en gaat over tot de orde van de dag.
Partij Westvoorne, Jeroen Noordermeer

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/