Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie doorontwikkeling paardensport Westvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie doorontwikkeling paardensport Westvoorne

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, Constaterende dat:

- een paardensportvereniging in Rockanje op het bedrijventerrein ongewenst is;
- er op Voorne-Putten geen locatie bestaat die kan voorzien in voldoende faciliteiten behorende bij de paardensport.

Overwegende dat:
- doorontwikkeling van de paardensport past binnen het landschappelijke karakter van Westvoorne;
- een dergelijke voorziening aantrekkingskracht heeft om te verblijven en te recreëren voor sporters en hun bezoekers in Westvoorne;
- deze voorzieningen bijdragen aan de lokale economie;
- doorontwikkeling van de locatie Moolhoek een positief effect heeft op de gevestigde bedrijven en werkgelegenheid.

Verzoekt het college:
- in overleg te blijven met de ruitersportverenigingen om te onderzoeken wat de beste locatie is voor een ruitersportcentrum op Voorne;
- de locatie Moolhoek, na verplaatsing ruitersportvereniging, passend te ontwikkelen als bedrijventerrein;
- een nieuw te realiseren ruitersportcentrum te faciliteren in samenwerking met ruitersportverenigingen waarbij de gemeente een voorstel doet voor een passende financiële bijdrage.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/