Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie doorontwikkeling centrum Rockanje

Deze motie is aangenomen met 11 stemmen voor: Partij Westvoorne, IBW, CDA, PvdA, GBW, D66  en 3 stemmen tegen: VVD

De raad in vergadering bijeen op 25 november 2020,
Constaterende dat:

- het centrum van Rockanje toekomstbestendig dient te worden ontwikkeld om de recreatieve aantrekkelijkheid te behouden;
- de verbinding tussen dorp en natuur, gebouwde omgeving en landschap een kernwaarde is van Westvoorne.

Overwegende dat:
- het mogelijk is om de natuur en landschap aan de dorpskern te verbinden;
- hiermee ruimte te bieden voor woningbouw en voorzieningen voor de toeristische sector;
- deze voorzieningen bijdragen aan het economisch verstevigen van de dorpskern Rockanje.
- de noordrand van Rockanje mogelijkheden geeft om de aantrekkelijkheid van dorp, horeca en wonen te vergroten.

Verzoekt het college:
- samen met de stakeholders een plan te ontwikkelen, in relatie tot de dorpsvisie, voor bouw aan de noordrand van Rockanje en dit in 2021 aan te bieden aan de raad;
- waarbij vergroting van het Dorpsplein, nieuwbouw van woningen, aanvulling van horeca en winkelpanden plaats vindt op de locatie van de voormalig gemeentewerf tot achter de panden aan de Dorpsweg.

En gaat over tot de orde van de dag. Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/