Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

MOTIE doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes

Deze motie is unaniem aangenomen

MOTIE doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, constaterende dat:
• De aantal ouderen in Westvoorne groot is en naar verwachting de komende jaren aanzienlijk verder groeit;
• Meer dan helft van de 75-plussers aangeeft zich eenzaam voelt;
• De overheid de eenzaamheid van ouderen duurzaam wil aanpakken;
• Het Nationaal Ouderenfonds het doorbreken van ouderen eenzaamheid onder andere ziet in de vorm van begeleid vervoer;
• Het Nationaal Ouderenfonds met de opzet hiervan zeer ruime landelijke ervaring heeft en deze ervaring wil delen;
• De inzet van vrijwilligers voor sociale cohesie zorgt;

overwegende dat:
het doorbreken van ouderen eenzaamheid een landelijke doelstelling is van het Ministerie en Westvoorne deze doelstelling ondersteunt en hier vorm aan wil geven

verzoekt het college om:
1. Onderzoek te doen teneinde ouderen eenzaamheid door begeleide uitstapjes te doorbreken:
2. In dit onderzoek mee te nemen de faciliteiten in de fusiegemeenten Brielle en Hellevoetsluis;
3. Medio het eerste half jaar van 2021 een voorstel aan de Raad voor te leggen;
4. Dit zoveel mogelijk onder te brengen in een rechtspersoon onder leiding van vrijwilligers en steunend op de ervaring van het Nationaal Ouderenfonds;
5. Vooralsnog een bedrag ad EUR 100.000 te reserveren om de doorbreking van ouderen eenzaamheid een goede zet voorwaarts te geven.

en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD Westvoorne.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/