Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Bereikbare Woningen

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Bereikbare Woningen

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de presentatie van woningmarktverkenning naar Portefeuilleplan Woonbedrijf op 11 september 2019, de brief van het college Toekomst woonbedrijf Westvoorne van 5 juni 2020 en de jaarstukken woonbedrijf 2019 van 24 juni 2019,

Constaterende dat:
- op basis van het regio-akkoord er een tekort bestaat van 65 tot 135 sociale huurwoningen;
- het regio-akkoord eveneens vaststelt dat er een tekort bestaat van 50 tot 75 geliberaliseerde huurwoningen.

Overwegende dat:
- het woningbezit boven de huurliberalisatiegrens bestaat uit 27 appartementen;
- doorstroming van middeninkomens naar een geliberaliseerde huurwoning vrijwel onmogelijk is omdat er nauwelijks aanbod bestaat binnen Westvoorne;
- de bezetting van de sociale woningen daarmee feitelijk op slot zit;
- er behoefte bestaat aan huurwoningen in de prijsklasse van € 700,00 tot circa € 1000,00.

Verzoekt het college:
- te voorzien in 75 nieuwbouwwoningen boven de geliberaliseerde huurgrens, in de prijsklasse van € 700,00 tot € 1000,00;
- in 2021 deze woningen als eerste beschikbaar te stellen aan de huidige huurders van het woonbedrijf en ingezetenen van Westvoorne;
- de vrij gekomen sociale huurwoningen als eerste aan te bieden aan de inwoners van Westvoorne .

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/