Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Inwoners beoordelen veiligheid in gemeente Westvoorne met 7,2

De inzet van het burgerpanel is onderdeel van de Veiligheidsanalyse die recentelijk is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Veiligheidsanalyse wordt ook gekeken naar de huidige aanpak, mogelijke verbeteringen en welke prioriteiten moeten worden gesteld. 

Rockanje, 7 juni 2019


Inwoners beoordelen veiligheid in gemeente Westvoorne met 7,2

Uit een onlangs uitgevoerd burgerpanelonderzoek blijkt dat inwoners de veiligheid in de gemeente Westvoorne beoordelen met het rapportcijfer 7,2. De inzet van het burgerpanel is onderdeel van de Veiligheidsanalyse die recentelijk is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Veiligheidsanalyse wordt ook gekeken naar de huidige aanpak, mogelijke verbeteringen en welke prioriteiten moeten worden gesteld.

Burgerpanel

Het burgerpanelonderzoek laat verder zien dat ruim een kwart van de ondervraagden zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Op de vraag waardoor hun gevoel van onveiligheid ontstaat noemen inwoners vaak inbraken en te hard rijden. De ondervraagden zijn van mening dat de gemeente de meeste aandacht moet besteden aan inbraak in woningen, garages en schuren, verkeersveiligheid en onderhoud van de openbare ruimte. Het burgerpanel van de gemeente Westvoorne bestaat uit 795 inwoners. Het onderzoek naar veiligheid had een respons van 56%. De gemeente heeft de uitkomsten meegenomen in de Veiligheidsanalyse.

Aanpak

Naast het tegengaan van inbraken bij woningen en bedrijven, investeert de gemeente de komende jaren onder andere extra in de aanpak van personen met verward gedrag. Ook wil de gemeente het drugsgebruik onder jongeren aanpakken en de sociale cohesie binnen Westvoorne verhogen met projecten als buurtbemiddeling en Whatsapp Buurtpreventie. Tot slot wordt ondermijnende criminaliteit een belangrijk onderwerp de komende jaren. Dit is een groeiend probleem in Nederland. Ook in Westvoorne vindt ondermijnende criminaliteit plaats. Ondermijning ontstaat als criminelen de overheid en het bedrijfsleven bewust misbruiken voor eigen gewin. Het is een zware, georganiseerde vorm van criminaliteit en is moeilijk te bestrijden. De gemeente Westvoorne wil daarom de komende jaren de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit intensiveren.

Vervolg

Nu de gemeenteraad de Veiligheidsanalyse heeft vastgesteld, kan het bestuur verder met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dit wordt de basis van het nieuwe lokale veiligheidsbeleid. Ook hier wil de gemeente de inwoners bij betrekken. Daarom worden de komende tijd zogenoemde 'pop-up' momenten georganiseerd. Op verschillende locaties in de gemeente gaan de burgemeester en politie in gesprek met de inwoners over het onderwerp veiligheid. Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/