Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Herinrichting dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

 Vragen aan de wethouder op donderdag 13 augustus 2020



Op 22 januari 2020 is door de raad het onderstaande besluit genomen:

1. het inrichtingsplan voor een verkeersveilige inrichting van het Dorpsplein samen met het uitwerken van de locatie van de laad- en loszone voor vrachtwagens vast te stellen.
2. Voor de realisatie van de inrichting een krediet te voteren van € 59.000,-- en de jaarlijkse structurele huur met plaatsingskosten van de bloembakken ad € 2.200,-- ten laste te brengen van de algemene begroting.



Vraag-1 Kunt u aangeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het inrichtingsplan?

Vraag-2 Kunt u het uitgewerkte plan voor de laad en loszone voor vrachtwagens delen?

Vraag-3 Op dit moment laden en lossen vrachtwagens hun goederen op de rijbaan.
Hierdoor ontstaat hinder voor het verkeer en ontstaat er een onveilige situatie ten aanzien van openstaande laadkleppen met autoverkeer maar vooral voor de zwakkere verkeersdeelnemers.

Wanneer heeft u maatregelen genomen om deze onveilige situatie weg te nemen, als tijdelijke of structurele maatregel?

Vraag-4
Er is gesproken over een laad en los zone ter hoogte van cq tegenover het pand van de Rabobank.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van een dergelijke zone op deze locatie?

Vraag-5
Kunt u aangeven welke kosten op dit moment zijn gemaakt op basis van het besluit?

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/